ISZLÁM 101 – TELJESKÖRŰ ÖSSZEFOGLALÓ DÖNTÉSHOZÓKNAK - ALTERNATÍV HÍREK

Elhallgatott és a főáramú médiából szándékosan kihagyott hírek oldala

ISZLÁM 101 – TELJESKÖRŰ ÖSSZEFOGLALÓ DÖNTÉSHOZÓKNAK

Share This

Iszlám 101 – Teljeskörű Összefoglaló Döntéshozóknak 

„Az iszlám történetében soha nem volt reformáció és felvilágosodás, sem a pluralizmus következetes elfogadása, vagy az egyház és az állam szétválasztása” - Tony Abbott, Ausztrália 28. miniszterelnöke

Az egész iszlám addig nem érdekes, amíg Téged vagy Szeretteidet nem erőszakolják meg, kövezik/vesszőzik halálra Allah nevében. – a szerk.


Tartalom


I. Kulcskifejezések. 

II. Videókivonatok. 

Mohamed – Hogyan kezdődött 

Korán – Az igazság az iszlám szent könyvéről 

Káfirok – mi gyaur kutyák, akiket Allah utál 

Kettősség – Miért önellentmondásos az iszlám.. 

Dimmi – Hogyan pusztította el az Iszlám a Kereszténységet a Közel-Keleten – és hogyan fogja Európában. 

Dzsihád – Ami sikeressé teszik a politikai iszlámot 

Behódolás – Az iszlám nem a békét jelenti 

Sária – Hogyan érint mindnyájunkat az iszlám.. 

Migráció – Az iszlám fennhatóság migrációval kezdődik. 

Dzsáhilijja – Miért rombolják a kultúrát a dzsihádisták. 

Iszlám „cionizmus” – a Keresztény egyház hallgatása az iszlám erőszakról 

Megoldás az iszlám hódítás ellen. 

III. E dokumentum készítőinek hozzáállása. 

IV. Források

I. Kulcskifejezések

Iszlám = arab szó, szó szerint: „behódolás", „engedelmesség". A dualizmus és a behódolás (kettősség és alávetés) az iszlám lényege. Az emberiség által ismert legbriliánsabb hadviselési rendszer. A Mohamed élettörténete (Szíra) segítségével időrendbe rakott Koránban az elején vallás, a végére az egész emberiség feletti, sőt univerzális iszlám uralmat hirdető Hegemonikus Politikai Doktrína.

Két aspektusa van: vallási/spirituális és politikai iszlám. A vallási iszlám azzal foglalkozik, hogy a muzulmánok hogyan kerüljenek a mennybe, hogyan imádkozzanak, zarándokoljanak, jótékonykodjanak, egyenek, milyen vallási ünnepeket tartsanak (pl. Ramadán). A politikai iszlám azzal foglalkozik, hogy másokkal (nem muszlim emberekkel és civilizációkkal) mit hogyan kell tenni, őket asszimilálni, hogyan kell hatalmilag terjeszkedni. A politikai és a vallási iszlám nem válik el egymástól.

A világ leggyorsabban terjedő vallása, a világ 22%-a, 1.5Mrd ember vallása, politikai blokkja és életmódja. A világ legkevésbé toleráns vallása. Az iszlám mindaddig dolgozik, amíg egy civilizáció nem ad utat. Az iszlám nem áll meg addig, amíg a behódoltság nem éri el a 100%-ot, a nem-muszlimok teljes annihilációját/megsemmisítését. Az iszlámnak muszáj dominálnia. Az iszlám nem asszimilálódhat. A politikai iszlám minden kafír civilizációt az ellenségének tekint. A politika és a dzsihád tette sikeressé az iszlámot.

Az iszlám egy alávetés-láncolat. Az uralmi rangsor így néz ki: Allah, Mohamed, muszlimok, káfirok, dimmik, rabszolgák. Az iszlám három szent könyve: Hadísz, Szíra (a kettő egy szóval a Szunna), és Korán. Hogy ezek szerint hogyan kell élni, az a Sária törvény.


Mohamed = Mohamedet életrajza, a Szíra (önéletrajza) és a Hadísz (hagyományai)  alapján ismerjük. Korának történelmi feljegyzései nem tesznek Mohamedről említést. Különös, hogy egy férfi hogyan válhat az első vezetőjévé az egyesített Arábiának anélkül, hogy egyetlen iszlámon kívül álló személy feljegyzést készített volna róla. Négy alkalommal nevezi meg őt a Korán. A többi alkalommal Hírvivő és Próféta titulusai alapján hivatkozik rá. Az iszlám az utolsó prófétának nevezi. Mohamed az első dzsihádista.


Muszlim = arab szó, szó szerint: „valaki, aki alávetette magát”. Igaz hitű. Két fő típusa van: szunnita (ez az erőszakosabb, az összes muszlim kb. 87-90%-a), siíta (kb. 10-13%, szinte csak Iránban és Irakban) és 1-3% háridzsita (Ománban) és egyéb irányzatok (pl. wahabita, szalafista). A muszlimok egymás ellen is háborút vívnak, de a siíták és a szunniták is egyetértenek a kafírokra és dimmikre vonatkozóan. A muszlimok minden nap ötször imádkoznak, melyek során alkalmanként 3 versszakban imádkoznak a kafíroktól való elfordulásukért és a káfirok szenvedéséért. Az 1400 év során soha nem "muszlim" vagy "iszlám" szavakat használtak, hanem: arabok, türkök, mórok, ázsiaiak, vagy a 21. század elején terrorszervezet neveket. A nyugati Establishment szakértői apologenisták (bocsánatkérők), tagadják az összefüggéseket (hogy mindegyik csoport valójában egy: iszlám).

Umma = az iszlám ember nagyobb közössége, egy iszlám közösség, több vezetővel. Az egyes muszlimok nem egyének, hanem a nagyobb közösséggel együtt cselekszenek és ugyanúgy élnek. Egy umma minden tagjának kötelező engedelmeskednie a vezetőknek és követni őket tetteikben.

Hidzsra = iszlám migráció/menekülés általi dzsihád. A migráció indítja a dzsihádot. A tökéletes iszlám életről szóló Szunna részét képezi. Az iszlám naptár kezdete, amikor Mohamed Mekkából (békés iszlám) Medinába (harcos iszlám) migrált.

Takíja/Taqiyya = szent megtévesztés. Az iszlám hódítás menedékkéréssel, immigrációval (hidzsra) kezdődik, a hatalomátvétel rejtett és fokozatos. A káfirt be szabad csapni, szabad megtéveszteni.

Dzsihád = szó szerint „küzdelem”, Allah ügyéért folyó harc. A dzsihád a káfirok (gyaurok, hitetlenek) ellen viselt háború, az iszlám elterjesztésre érdekében. A dzsihád egyetemes és véget nem érő. 1400 éve tart. Ennek során összesen csak 12 békés év volt az iszlám történetében. Mohamed a tökéletes dzsihadista, ezért őt kell követni.

A dzsihádról szól a Korán 9%-a, a Szíra 67%-a (a dzsihád átfogó stratégiája), a Hadísz 21%-a (taktikái, részletek), a teljes trilógia 31%-a. A Dzsihád típusai: kard által, száj által, médián keresztül, írótoll által, pénz által (befolyásolva a politikát, oktatási intézményeket: dzsihád már az is, hogy semmi negatívat nem írnak a történelem- és politológiai tankönyvek, nem mondanak a politikusok és a média az iszlámról). A Korán szerint, aki gyilkos dzsihádban hal meg, annak nem kell tartania az Ítéletnaptól, mert közvetlenül a mennyországba jut, az ott élvezhető összes előnyökkel, mindegy, milyen bűnei voltak!

Dzsáhilijja/jahilliyah = a tudatlanság korszaka, a káfirok korszaka, a pogányság kora. Melléknév is: dzsáhilijja civilizáció. A dzsihád szent könyvek által előírt természetes részét képezi a meghódított területek és civilizációk megsemmisítése, örökségeik, kulturális és tudományos értékeinek, filozófiájának elpusztítása, mert Allah gyűlöli a tudatlanságban, sötétségben levő káfirokat és civilizációjukat és Allah tanainak kell uralkodnia mindenütt.

Sária = Allah isteni törvénye. Törvénykönyv és életforma előírások az élet minden területére: teljes kötelező életmód! A tantételek, a hagyományok és Mohamed élete egybegyúrva egyszerűen, hogyan élj a hétköznapi életben. Előírja, hogy senki nem kritizálhatja az iszlámot semmilyen módon. Nem magyarázható és megmásíthatatlan. Előírja, hogy nem teszel fel nehéz, bonyolult kérdéseket.

Radikális engedelmesség van. A sária szerint nincs demokrácia, mivel a demokrácia azt jelentené, hogy egy nem-muszlim egyenlő egy muszlimmal. A kormányzás, a vallás és a filozófia minden más formája ember által létrehozott, ezért ezeket az (Allahtól eredő) iszlámnak kell felváltania. A gazdasági működésben az öncsőd és a kamatos kamat sem megengedett az iszlámban.

Implicit sária = amikor a tankönyvekben, médiában, politikában, intézményekben(!) nem mondanak olyant a muszlimokra, az iszlámra, amit ők nem kedvelnek; és amikor muszlimokat kategóriákba sorolják (arab, türkök, mórok, ázsiaiak), hogy ne vegyük észre az összefüggéseket (politikai korrektség).

Iszlám = Korán (14%) és Szunna (86%) és az ezeket összegző Sária. Szunna = Hadísz+Szíra (60%+26%). A Trilógia 31%-a dzsihádról szól.

Iszlám = Allah és Mohamed: az iszlám 14%-a Allahról és 86%-a Mohamedről szól.

Korán = Allah tantételei. Ezért teljesek, egyetemesek, véglegesek és tökéletesek. Ezért szó szerint kell őket értelmezni. A Korán két összefűzött részből áll: a mekkai Korán (békés) 64%, medinai Korán (harcos) 36%. A Korán nőkről szóló szövegeinek 71%-a alacsonyabb rendűnek tekinti a szebbik nemet. 23%-ban egyenlőnek a férfiakkal és mindösszesen 5%-ban emeli fel a nőket. A Korán 9%-a a dzsihádról szól. A Korán a teljes iszlám tan 14%-a.

Szunna = Hadísz+Szíra. Mohamed életének példázata. Melléknév is: káfirt ölni szunna, tökéletes iszlám tett.

Hadísz = Mohamed hagyományai, tettei, amiket a muszlimoknak követniük kell. Versgyűjtemény, egy benne levő vers neve is az, hogy egy hadísz. A benne szereplő, nőkkel kapcsolatos szövegek 89%-a alacsonyabb rendűnek tartja a a nőket, mint a férfiakat; mindösszesen 10%-ban tartja egyenlőnek és csak 0,6%-ban emeli fel a nőket. A Hadísz 21%-a a dzsihádról szól. A Hadísz 60%-a az iszlám szent szövegeinek.

Szíra = Mohamed élettörténete, életrajza. Az iszlám vallás nem Allah imádatáról szól, hanem arról, hogy pontosan úgy imádjuk Allahot, ahogyan Mohamed tette. A Szíra 67%-a a dzsihádról szól. A Szíra a teljes iszlám tan 26%-a.

Abrogáció/naszkh = érvénytelenítés/felülírás elve: ha egy vers, ami Allahtól vagy Mohamedtől származik, ellentmond egy korábbinak (pl. az erőszakos későbbi medinai Korán versei a korábbi, békés mekkai Korán verseinek), akkor a későbbi érvényes. A későbbi nemcsak vers, hanem vallás is felülír egy előzőt, tehát az iszlám a kereszténységet és a judaizmust. Az az ember, aki a (harcosabb) medinai Koránt követi, jobb és erősebb, mint az, aki nem azt követi.

Kalifátus = világi főhatalommal (beleértve a bírói döntéshozatalt) rendelkező legfelsőbb vallási vezető (kalifa) által irányított régió, ország. Feudális rendszer. A kalifa alá tartozó helytartók a helytartóságuk bírái is.

Imám = a mecsetekben imát vezető, illetve a követőket harcba hívó, vallásos tekintetben tapasztalt muszlim. A muszlimoknak kötelességük feltétel nélkül engedelmeskedni neki. Amit ő tesz, azt nekik is tenniük kell (hasonlóan az ummák vezetőihez).

Nem-muszlim = káfír és dimmi

Káfir = hitetlen/gyaur kutya. Mindenki, aki nem muszlim. Állatnál alacsonyabb rangú. A káfir az, aki szándékosan elutasítja az iszlámot és ezért Allah gyűlöli a káfirokat és gyűlöli a káfir civilizációkat. A káfirt be lehet csapni, rabszolgasorba lehet taszítani, meg lehet erőszakolni, le lehet fejezni, szövetkezni lehet ellene, lehet terrorizálni, és meg lehet alázni és még ennél is rosszabbak, pl. szervkereskedelem és szexrabszolgaság. Ha teljesen áttér az iszlámra, teljes jogú állampolgárrá válhat. Egy muszlim viselkedhet vele barátságosan, de soha nem lehet egy káfir igaz barátja: nincs bizalom. A Korán 64%-a, a Szíra 81%-a, a Hadísz 37%-a, a Trilógia 51%-a szól arról, hogy a káfirokkal mit kell és mit lehet megtenni. Bíróságon a szava értéktelenebb, mint egy muszlimé.

Dimmi = Félrabszolga státusz. Aki úgy dönt, hogy nem-muszlim marad, megőrzi saját hitét és életmódját. Kötelező külön védelmi adót is fizetnie, ez a dzsizja/harács, ami a bevételeik fele. Megalázzák, külön viseletben kell öltöznie és elnyomás alatt kell élnie. A dimmiknen nincsenek polgárjogaik, bíróságon a dimmi szva nem számít. Ha teljesen áttér az iszlámra, teljes jogú állampolgárrá válhat, annak előnyeivel. Az Omári Szerződésben, a megszégyenítés szerződésében van lefektetve, mit kell tennie egy dimminek. Dimma/dhimma: dimmik összesége.

Férfiak = a Bacha bazi egy afgán gyermek-megerőszakolási hagyomány, ahol különösen fiúknak (8-15 éveseknek) lány ruhában táncolniuk kell csoportos megerőszakolásuk előtt (pederasztia/fiúszeretet az ógörögöknél is volt). A muszlim férfiaknak megengedett a poligámia és szex rabszolgák tartása, a Korán és a Szunna, a Sária szerint is. Egy nem-muszlim házas nő elejtése azonnal nem-házassá teszi őt, így az aktus megtörténhet.

Nők = A Korán nőkről szóló szövegeinek 71%-a alacsonyabb rendűnek tekinti a szebbik nemet. 23%-ban egyenlőnek a férfiakkal és mindösszesen 5%-ban emeli fel a nőket. A nők verhetők. Az iszlám civilizáció megtagadja a nőktől, hogy műveltséget szerezzenek, és jelentősebb posztokat töltsenek be. A nők vallomása a bíróságokon csak fele olyan súllyal esik latba, mint a férfiaké.

Burka = egész női testet (szemek kivétel mindent) elfedő külső női ruhaviselet. Hidzsáb/khimár: nyilvános helyeken nőknek kötelező, a nő haját eltakaró fátyol. Tágabb értelemben a szerénységet, a titoktartást és az erkölcsösséget is jelenti. A hidzsáb teljes arcot befedő fátyol része a nikáb.

Miszbaha = iszlám vallás füzére, autók visszapillantó tükrén lehet látni. NAGYON hasonlít a buddhista malára (mala) és a keresztény rózsafüzérre, egyéb indiai füzérekre..

Zakát = Kötelező adakozás (jótékonysági adó; alamizsna).

Haddzs = Kötelező zarándoklat.

Helál/Halal étkezés = Iszlám táplálkozási előírásoknak megfelelő étkezés és ételek. Halal minden halétel. Tiltott az alkohol, az állati eredetű zselatin (pl. édességekben), a disznóhús és annak leve felhasználásával készült ételek, a vér, a döghús (vadászatból származó hús) és minden olyan állat, melynek karma van, illetve amely húst eszik. A kóser húsvágás megfelel az iszlám előírásoknak, de a muszlim uralom alatt élő (dimmi) zsidóknak meg van tiltva a zsír, kivéve ami az állat belén és hátán van.


II. Videókivonatok

 Az alábbi oldalakon Dr. Bill Warner, a Politikai Iszlám Tanulmányok Központja nevű nemzetközi oktatási mozgalom néhány lefordított videójának szöveges átirata olvasható.

A százalékok, a statisztikai adatok alátámasztásai, a konkrét idézett versekkel és azok Trilógiában való elhelyezkedésével, megtalálhatók a www.cspipublishing.com/statistical/index.html oldalon keresztül.

További tudásokért ajánljuk még a Self Study Courses három e-könyvét ($9 egyenként), illetve a Factual Persuasion e-könyvét (7$) a www.cspipublishing.com oldalon.

 

Mohamed – Hogyan kezdődött

dr. Bill Warner: Szeretnék beszélni Mohamedről, az egyik legérdekesebb emberről az egész világon. De ő több mint érdekes. Ő az alapja az iszlámnak. Ha tanulmányozni akarja az iszlámot, akkor ne azzal kezdje, hogy elolvassa a Koránt. Helyette el kell olvasnia Mohamed élettörténetét.

Habár több életrajz is íródott Mohamedről, csak egy számít, a Szíra, Mohamed élete 800 oldalon. Sokat tudunk Mohamedről, többet tudunk Mohamed magánéletéről, mint amennyit George Washington magánéletéről.

Ezért Mohamed életének példázata, más néven a Szunna (Hadísz+Szíra) is része az iszlám alapjainak. Kétségtelenül ha megnézzük az iszlámot, legalább annyira van szó Allahról, mint Mohamedről.

A Korán mindösszesen csak 14%-a teljes iszlám tannak.

Mohamed karrierjének két része van: miután Allah prófétája lett, prédikál az iszlámról 13 évig Mekkában és meggyőz körülbelül 150 arabot, hogy muszlimokká váljanak.

Ezután elment Medinába ahol politikussá és dzsihadista hadúrrá vált. Itt megtalálta az igazi sikert, mert mikor meghalt tíz évvel később, minden arab muszlim volt.

Manapság senki nem harcol Julius Cézár, Nagy Sándor, Napóleon vagy más vezér nevében. Azonban minden évben rengeteg ember hal meg Mohamed nevében és miatt. 1400 év múltán is, az iszlám erősebb, mint valaha volt. Mohamed azt mondta, hogy egy napon az egész világ az ő törvényeinek uralma alatt fog élni.

Hogyan történhetett ez meg? Nos, dzsihádot hirdetett általánosan minden hatodik héten, élete utolsó kilenc évében. Ez jó sok dzsihád, de ez tette sikeressé. Ez segít megérteni az iszlámot, mert az iszlám célja Mohamed életének újrateremtése minden muszlimban. 91 versszak van a Koránban, ami kijelenti, hogy Mohamed a tökéletes muszlim, az ideális férfi, a tökéletes férfi. Szóval amikor olvasod Mohamed életét, nem csak egy érdekes történetet olvasol, hanem épp az alapjait olvasod az iszlámnak.

Ennek jelentése: Mohamedet könnyű megérteni, a Koránt nem, de amint megértjük Mohamedet, meg fogjuk érteni a Koránt is. Tehát ha Ön többet akar tudni az iszlámról, ismerje meg Mohamedet. Ha csak egy érdekes történetet akar olvasni, akkor olvassa el a történetet. Igazán lenyűgöző, filmet kellene készíteni belőle. Köszönöm.

 

Korán – Az igazság az iszlám szent könyvéről


Beszéljünk a Koránról. A Korán biztosan a világ leghíresebb könyve, amit úgy tűnik, nagyon kevesen értenek. Hány embert ismernek, aki nekiállt elolvasni a Koránt, aztán letette és azt mondta, semmi értelme sincs.

Megvan az oka annak, hogy azt mondják, semmi értelme számukra. Azért, mert nincs semmi értelme. Ez nem a Korán becsmérlése. Arról van szó, ahogyan el van rendezve. Mert a Korán teljesen össze van keverve. Nincs cselekménye. Ennek eredményeképp hol ebbe botlunk bele, hol abba, úgy tűnik a témák a semmiből bukkannak elő és a gondolatok áramlásának nincs iránya.

Ez a probléma azonban megoldható és utána a Koránt könnyen megérthetjük. De a másik dolog, ami nehezen érthetővé teszi, azon kívül, hogy látszólag nincs cselekménye vagy története, az, hogy egymásnak ellentmondó dolgokat olvasunk benne.

Van egy versszak a Koránban, ami azt mondja, hogy ó, az iszlám alapjában a béke vallása egy másik pedig azt, hogy öld meg a káfirokat, a hitetleneket (gyaur kutyákat). Akkor most melyik az? Vannak részei, amik nem igazán tűnnek vallásos könyvnek, hanem inkább történelemkönyvnek vagy háborús könyvnek, és tényleg az is.

Tulajdonképpen két Korán van. Mindkettő ugyanabban a kötetben van, összefűzve, de tartalmilag két Korán van.

Van egy korai Korán, ami Mekkában íródott, ami valóban vallásos, és van egy másik Korán is, ami Medinában íródott és áthatja a politika. Tehát itt az ellentmondás abban áll, hogy a későbbi, harcos medinai Korán, ellentmond a korábbi, békés mekkai Koránnak. Ez zavarbaejtő. Szerencsére van erre megoldás és ennek a kis előadásrésznek a végére ki fog derülni mi az.

A másik dolog, ami ellentmondásos, hogy tele van zsidógyűlölettel. Vannak azonban korai említések a zsidókról, amik nagyon pozitívak. Aztán a Korán vége felé majmoknak és disznóknak nevezik és megölik őket.

Most beszéljünk arról, hogyan érthetjük meg a Koránt. Először is tudnunk kell, hogy az a Korán, amit megvehetünk a könyvesboltban nem az eredeti Korán. Az eredeti Korán történései időrendbe voltak szedve, egyik esemény követi a másikat Mohamed életének összefüggésében.

Mohamed élete a kulcs a Korán olvashatóságához. A Korán 91 verse arra kötelez minden muszlimot, hogy váljon Mohamedhez hasonlóvá mindenben, amit mondott és mindenben, amit tett.

Vegyük a Koránt és helyezzük időrendi sorrendbe az eseményeket, ami nem titok, ez jól ismert tény. Aztán építsük bele Mohamed életét úgy, hogy egy oldalon lássuk Mohamedet és Allahot. Nem kell őket összekeverni, mert ez két különböző hang. Hadd mondjak egy példát erre, miért egyszerű ez.

Ha elolvassuk a Koránt, a nagy, vastag, zöld könyvet amit a könyvesboltban árulnak, van benne egy ilyen sor: "és felégethették a pálmafákat". Felégetni a pálmafákat? Hogy jön ez ide? Kinek a pálmafáit? Mi történik itt? Mohamed idejében senki nem állt értetlenül, mikor ezt olvasta. Mert tudták, hogy egy héttel azelőtt, hogy ezt a sort leírta volna a pálmafaégetésről, Mohamed megtámadta a medinai zsidókat. Nem tudott betörni az erődjükbe, és mivel datolya termelők voltak, úgy tette tönkre a gazdaságukat, hogy kivágta és felégette a datolyapálmáikat. Minden arab tudta ezt, tehát amikor a szöveg íródott, teljesen rendben volt, nem zavarta össze őket amit olvastak.

Ha vesszük Mohamed élettörténetét és beleépítjük a Koránba, hirtelen minden értelmet nyer, még az ellentmondások is. Mikor minden időrendi sorrendbe kerül, látjuk, hogy a Korán Isten dicsőítésével és egy himnusszal kezdődik (vallás) és az egész világra kiterjedő politikai dominanciával végződik (hegemonikus politikai doktrína). Ha a megfelelő módon van összerakva, lenyűgöző olvasmány, mindenkit bátorítok, hogy olvassa el.  Köszönöm!


Káfirok –  gyaur kutyák, akiket Allah utál

 

Arról szeretnék beszélni, ami a legrosszabb szó minden nyelvben: “káfir”. Ez egy arab eredetű szó. Általában úgy fordítják, hogy “nem hívő” vagy “hitetlen”. De ezek nem adják át azt a negativitást, durvaságot és rosszindulatot, amit a káfir szó jelent (magyarul „gyaur kutya”). A káfirt gyűlöli Allah és a Korán egy nagy része a káfírokról szól.

Alacsonyabb rendűek, mint az állatok megvetik, lenézik őket, ők azok, akik szándékosan eltitkolják az iszlám igazságát, hisz az arab káfir szó valójában azt jelenti, hogy “elfed” vagy eltitkol”. Vagyis azt jelenti: Ismerem az iszlám szépségét és nagyszerűségét, mégis elfedem és eltitkolom azt. Ezért a káfir az, aki szándékosan elutasítja az iszlámot és gyűlöli őt Allah.

Ha én mondjuk rasszistának tartok valakit vagy más bigott jelzőket aggatok rá, az az én személyes véleményem. De ha egy muszlim engem káfirnak tekint, akkor ő Allahra hivatkozik.

Ezért a nem-muszlim kifejezés nem igazán jó, hisz csupán annyit árul el, hogy nem hiszek az iszlámban. Ez egyfajta passzív tagadás. De a „káfir” szó azt jelenti, hogy egy szörnyű alak vagyok, a legrosszabb ember, akinek a pokol tüzében kell elégnie, némi élvezettel, mondhatnám.

Tehát ha legközelebb Önnek muszlimokkal van dolga, és saját magát kell meghatároznia, ne nevezze magát nem muszlimnak, hanem nevezze magát káfirnak. Így hív minket Allah, tehát miért ne hívnánk magunkat úgy, ahogy Allah hív minket? Káfirnak (gyaúr kutya).

Köszönöm!Kettősség – Miért önellentmondásos az iszlám

 

Az iszlám sok fejtörést okoz, mivel nagyon ellentmondásosnak tűnik. Mindenki hallott már olyan verset a Koránból, hogy: „neked is megvan a saját vallásod, meg nekem is, ne legyen kényszer a vallásban.” Ez mind nagyon szépnek és jónak tűnik. És vannak versek a Koránban, amelyek igazán gyönyörűek.

Ám ott vannak azok a versek, amelyek a dzsihádra vonatkoznak: lefejezés, kínzás, öldöklés, vágjátok le a kezüket és lábukat, támadjatok lesből, és ezek a dolgok arra késztetnek, hogy megkérdezzük, melyik az iszlám? A jó vagy a rossz? A válasz: az (mindkettő).

A dualizmus az iszlám lényege. A dualizmus arra vonatkozik, hogy az iszlámnak mindig két nézőpontja van, ezek ellentmondanak egymásnak, és mindkettő igaz.

Mohamed az iszlám vallást hirdette Mekkában 13 évig és mindössze 150 arabot győzött meg arról, hogy muszlimmá váljon. Ezután elzavarták a mekkaiak és Medinába ment (migrált/menekült), ahol dzsihadista lett belőle, és amikor meghalt, már minden arab muszlim volt.  

Tehát az iszlám békés? Nos, igen az. Az iszlám erőszakos (dzsihád)? Igen az. De Bill, ezek ellentmondanak egymásnak… Igen, és ez a dualizmus természete, egyidejűleg igaz mindkettő.

Az iszlám békés, amikor szükséges, és erőszakos (dzsihád), amikor szükséges. Ott van például a nőkkel való bánásmód ügye. Az egyik hadíszban, ami Mohamed hagyománya, az áll, hogy ne üsd meg Allah női szolgálóit. Más szóval ne verd a nőket. De ott vannak más hadíszok, melyek azt írják le, milyen módon verjék meg a nőket.

Akkor melyik is igaz? „Az.” Ez a válasz. Az iszlám kiáll a nők azon joga mellett, hogy nem lehet őket bántani, és amellett is, hogy meg lehessen őket verni. Ez dualizmus. Ne kérdezzük meg, hogy melyik vers igaz.

Ehelyett ismerjük fel a tényt, hogy az iszlám dualisztikus és ellentmondásos, és bármire megvan a válasza, amire kell és akkor, amikor kell. Ez a dualizmus természete.

Köszönöm!


Dimmi – Hogyan pusztította el az Iszlám a Kereszténységet a Közel-Keleten – és hogyan fogja Európában

A dimmiség az a tudatállapot, amely eljuttatja a dimmit oda, hogy feladja történelmi örökségét, alkalmazkodjon és pontosan úgy éljen, ahogy elnyomója akarja

 

Szeretnék bemutatni Önöknek egy új szót, a “dimmi”-t. A dimmi egy olyan személy, aki aláírt egy szerződést. A szerződés, amire itt hivatkozunk, az a szerződés, amit a khaybari zsidók írtak alá. Miután Mohamed megtisztította Medinát a zsidóktól, megtámadta egy közeli város, Khaybar zsidóit.

Miután szétverte őket, elvette a vagyonukat, és egy szerződést kötött velük, hogy a továbbiakban jövedelmük felét Mohamednek adják. Ezt a bevételt, vagyis adót dzsizjának/harácsnak hívják.

Nemrég hallhattunk a dzsizjáról, mert az Iszlám Állam arra kényszerítette a keresztényeket, hogy fizessék a dzsizját, Irakban.

A Korán a 9:29-es versben hivatkozik a dzsizjára:

„Harcoljatok azok ellen a zsidók és keresztények ellen, akik nem követik a Saríát és akik nem ismerik el Allahot és a Korán igazságát, mindaddig, amíg meg nem adják magukat, megfizetik a dzsizját és megaláztatnak.”

Ez a megszégyenítés nagyon fontos része a dimmi létnek. A megszégyenítés szerződése az Omári Szerződés, amely lefekteti, hogy a dimmiknek mit kell tenniük.

Be kell tartaniuk a Saría törvényt; nem hordhatnak fegyvert; nem lovagolhatnak (...ma ennek megfelelője az autó...); ha egy muszlim jelenik meg, miközben ők ülnek, akkor át kell adniuk a helyüket.

A dimmiknek nincsenek polgárjogaik, nem tanúskodhatnak bíróságokon, és így tovább.

Szóval a dimmit a földig kell tiporni és meg kell szégyeníteni. Amikor nemrég a Balkánon jártam (dr. Bill Warner), beszéltem olyan emberekkel, akik még emlékeztek a balkáni keresztények dimmi státuszára, és ezek mind megtalálhatóak az Omári Szerződésben.

Hadd olvassak fel most egy Imámtól származó idézetet, amely hűen tükrözi a dimmi létet és tudatot:

„A dimminek elő van írva, hogy halálba vigye a lelkét, jólétét és vágyait. Mindenekelőtt meg kell ölnie magában az élet, az önrendelkezés és a méltóság szeretetét. A dimminek befelé kell fordítania a lélek vágyait.

Nagyobb súlyokkal kell mélyebbre temetnie ezeket, mint amit el bírna viselni, amíg teljesen alárendelt nem lesz. Ezek után már semmi sem lesz számára elviselhetetlen. Közömbös lesz az elnyomás és a hatalmaskodás iránt. Minden egyforma lesz, a lélek behódol és megadja, amit megkövetelnek tőle.”

Tehát a dzsihád a helyére teszi a dimmi lelkét és ezután a dimmi lesz az, aki támogatja az iszlámot, amíg végül minden dimmi muszlimmá nem válik. Mivel végül minden dimmi feladja. Lehet, hogy ez generációk múlva lesz, de végül a dimmi eltűnik, átadja a helyét.

Tehát meg kell értenünk, hogy a dimmi egy valódi kifejezés és talán ismersz néhány embert, akik MÁR MOST IS kicsit dimmik: ők azok, akik nem akarják kritizálni az iszlámot, mert a dimmi számára tilos az iszlám kritizálása.

De tudnod kell, mi az a dimmi, és nem szabad azzá válnod!

Köszönöm.

 

Dzsihád – Ami sikeressé teszik a politikai iszlámot

 

A dzsihád bizonyára az egyik legismertebb arab szó, és szeretnék arról beszélni, mit is jelent, mivel egy kicsit szövevényesebb és bonyolultabb mint azt gondolnánk. Először is a dzsihád nem "szent háborút" jelent, jelentése: "küzdelem". Kétféle dzsihád/küzdelem létezik: belső és külső.

A belső küzdelem arra vonatkozik, amelyen minden emberi lénynek úrrá kell lennie, például ilyenek a rossz szokások, és ott van a külső dzsihád, amire ön is gondol, és ezt a dzsihádot karddal vívják meg.

Milyen fontos ez a kettő? A legkönnyebben úgy érthetjük meg, ha megnézzük Bukhari gyűjteményét, a legjobb hadíszgyűjteményt, ami Mohamed hagyományát írja le (Al-Bukhari Hadíszgyűjtemény).

Körülbelül 7000 történetet tartalmaz arról, mit mondott és tett Mohamed. Ebből a Hadíszból 21% a dzsihádról szól. Tehát körülbelül 1400 hadísz vagy tradíció szól a dzsihádról, ami jelentős mennyiség. Ha ezeket a dzsihádról szóló hadíszokat kétfelé osztjuk, a belső küzdelemre és a háború dzsihádjára, akkor felfedezzük, hogy kevesebb mint 2% szól a belső küzdelemről. 98% az ölésről és háborúról szól.

Tehát a dzsihád 98%-a háború és 2%-a belső küzdelem. Ezek után tanulhatunk valamit a dzsihádról a Koránban.

A Korán nagy részének semmi köze a dzsihádhoz. A korai Korán, ami Mekkában íródott egyáltalán nem említi a dzsihádot.  De medinai Koránban sok dzsihád van, a medinai Korán verseinek 24%-a a dzsihádról szól. Tehát itt láthatjuk az iszlám dualitását: béke és dzsihád. Mindkettő ott van, és mindkettő igaz.

De tudni kell, hogy a Korán rendelkezik egy folyamattal, amit abrogációnak vagy felülírásnak hívunk. Ez azt jelenti, hogy a későbbi versek erősebbek és jobbak mint a korábbi versek, vagyis a dzsihád jobb, mint a nem dzsihád.

Van egy másik módja, hogy felmérjük a dzsihádot, és ezt megtalálhatjuk az Mohamed életrajzában: a Szírában. Ebben felfedezzük, hogy 13 évig prédikálta az iszlámot Mekkában, és 150 embert győzött meg, hogy muszlim legyen.

Ezután elment Mekkából Medinába, ahol politikus és dzsihadista lett belőle. Átlagosan minden hatodik héten dzsihádot folytatott az élete utolsó kilenc évében, és amikor meghalt, minden arab muszlim volt.

A dzsihád és a politika tette az iszlámot sikeressé, és ugyanez történik manapság is.

Manapság négy féle dzsihád létezik: a kard általi dzsihád, amiről az előbb beszéltem. A tollal folytatott dzsihád: az írás. A szájjal vívott dzsihád: a beszéd, és a pénz általi dzsihád (ezek a média és a politika is, azok befolyásolása).

Tehát a dzsihád széleskörű, és nemcsak karddal vívott szent háborút jelent. Több dologról van itt szó, és ez teszi az iszlámot sikeressé. A dzsihád megértése nélkül nem értheti meg, hogyan vált sikeressé az iszlám a történelemben.

Köszönöm!

Hol milyen csoportokat érint a dzsihád?

>Izrael: zsidók; Thaiföld: buddhisták; Fülöp-szigetek: keresztények; India: hinduk; Európa: szekulárisok.

Mi a különbség az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ISIS, ISIL, Daesh megnevezései között?

>Az ISIL-ben az "L" az Levantára vonatkozik és nem foglalja magában területileg Izraelt. Más értelmezések szerint a Szíria, Irak, és Libanon Iszlám Államát jelenti.

 A Daesh az, ahogy az IÁ terrorszervezet emberei arabul hívják magukat. A Daesh a Dabiq nevű magazinjában tetteit pontos idézetekkel támasztja alá az Iszlám három szent könyvéből.

 

Behódolás – Az iszlám nem a békét jelenti

Beszélni szeretnék talán a legfontosabb szóról, ami megtalálható az iszlámban és ez a szó a behódolás. Valójában, maga az “iszlám” szó is azt jelenti: "behódolás".

Behódolás, de minek? Az iszlámban behódolsz, alá veted magad a Koránnak, Allah szavainak, és elkötelezed magad a Szunna mellett, ami Mohammed életének példázata (a Szíra és a Hadísz együtt, egy szóval). Tehát neked kötelességed alávetni magad Allahnak és Mohammednek.

Hogyan teszed ezt? Behódolsz az iszlámnak, a Szunnának és a Koránnak úgy, hogy követed azokat anélkül, hogy megkérdőjeleznéd. Az iszlám nem a kétkedés és kérdések vallása.

Az iszlám a behódolás vallása. Az iszlám politikája megköveteli hogy mindenki engedelmeskedjen, a hívő és a nem hívő egyaránt. Tehát abszolút behódolás. Például, egy muszlimnak kötelessége engedelmeskedni a Sáriának, ami Allah isteni törvénye. Ez azt jelenti, hogy ötször imádkozol egy nap, pontosan, éppen úgy, ahogy azt mondják.

Nincs helye kreativitásnak, szabadságnak. Radikális engedelmesség van Mohammed Szunnájának.

A behódolás azt is jelenti, hogy nem teszel fel nehéz, bonyolult kérdéseket. Tudósként ezt találom a legfurcsább dolognak az iszlámban: ne tegyél fel bonyolult kérdéseket.

Ez az engedelmesség azt is jelenti, hogy bár ismerhetsz káfirokat, hitetleneket, de soha nem lehetsz igazán a káfírok barátja.

Azt is jelenti, hogyha muszlim vagy, behódolsz az “Umma” akaratának, amely egy nálad nagyobb szerv, az iszlám közösség. Egy muszlim nem igazán létezik elszigeteltségben. Egy muszlim egy nagyobb közösségnek a része és ez a valami, ez az Umma. Az Ummának sok követelése lehet, például böjtölni a Ramadán alatt. Egy másik dolog, aminek behódolsz, hogy halal ételt eszel. Tehát nagyon sok mindennek kell egy muszlimnak alávetnie magát.

De ezeket össze lehet foglalni kétféle módon: behódolni a Koránnak és Mohammed Szunnájának vagy, ugyanazt mondva, engedelmeskedni a Sáriának. Tehát az iszlám a behódolásról, az alávetettségről szól. A probléma az, hogy azt akarja, hogy mi, káfírok is behódoljunk az iszlámnak.

 

Sária – Hogyan érint mindnyájunkat az iszlám

Sária, biztos hallották már a kifejezést, de tudják igazán, mit jelent?

A muszlimok azt mondják: „A Sária az csak a mi vallási törvényünk.” „Olyan mint a Halakha, a zsidó törvény, vagy mint a katolikus egyházjog.” – de egyáltalán nem olyan, mert a zsidó törvény és a katolikus egyházjog nem foglalkozik velem, a kívülállóval.

De a Sáriának mindenki fölött uralkodnia kell, a hívő muszlimok és a hitetlenek, a káfirok (gyaur kutyák) fölött is, mint jómagam. Tehát a Sária nagyon szokatlan abban az értelemben, hogy az egész emberiségre kiterjed. Mindenki fölött uralkodnia kell.

Ha megvizsgáljuk az iszlám tant, a Koránt nehéz elolvasni, mert ellentmondásos. Hétezer hadísz van csak a Bukhári gyűjteményben. Ezek azok a hagyományok, amiket a muszlimoknak követniük kell. Aztán ott van Mohamed hatalmas élettörténete, a Szíra.

Hogyan is tudna egy muszlim befogadni egy ilyen hatalmas mennyiségű információt és adatot? Hogyan tudnák kitalálni, hogy mit is kellene tenniük? A válasz egyetlen szó: Sária.

A Sária megvizsgálja az összes kijelentését Allahnak, és minden szavát és tettét Mohamednek, majd ezeket egyszerűsíti le egy szabályrendszerré. Több mint egy törvénykönyv, de törvényeket is magába foglal. Például a Sária megmondja, hogyan kell meginni egy pohár vizet, hogyan kell köszönni, vagy elköszönni. Ezek rendszerint nem jogi kategóriák, mégis benne vannak a Sáriában.

A Sária egy teljes életforma. Semmit nem hagy ki! Szó van benne az ételekről is. Gyakorlatilag az Iszlám Öt Pillérét (Oszlopát) lehetetlen gyakorolni a Sária szövege nélkül. Megmondja, hogyan imádkozz, hogyan adj zakátot, vagyis hogyan fizess kötelező adakozást (alamizsnát), hogyan válj muszlimmá, hogyan végezd a haddzsot (zarándoklatot) és hogyan imádkozz.

A Sária előírja a muszlimoknak, hogyan éljék az életüket. Ennek ellenére sok muszlim azt mondaná, semmit sem tudnak a Sáriáról. Ők a Sáriát az anyatejjel szívják magukba. A Sária irányítja az egész Ummát, az iszlám közösséget. A muszlimok sok dolgot tudnak, ami a Sáriából származik, de nem tudják, hogy ezek a Sáriából valók. A Sária egy csodálatos könyv, illetve tudástár, mert segít megválaszolni a kérdéseinket.

Mi a dzsihád? Arra is megkapjuk a választ, hogy mi a dzsihád. A dzsihád a káfirok (gyaurok, hitetlenek) ellen viselt háború, hogy elterjesszék az iszlámot. Nincs az életnek olyan területe, amire ne terjedne ki a Sária.

Ezért probléma az iszlám. Ha az iszlám egy vallás lenne, akkor ki foglalkozna azzal, hogy így vagy úgy van? De mivel egy teljes életforma, a Sária egy egész civilizáció alapjait fekteti le.

Itt kezdődik a probléma is, mert ennek a civilizációnak minden más civilizáció fölött kell állnia (politikai doktrína).

Az iszlám itt van és az egyik célja Amerikában (és Európában) az, hogy a Sáriát az Alaptörvényeink FÖLÉ helyezze!

Most Önök azt gondolják, „Hát ez sosem fog megtörténni, ez sosem fog felmerülni egy választáson.” A Sária több mint egy törvénykönyv. Például hány embert ismerünk, aki önmagát cenzúrázza és nem beszél arról, hogyan is érez valójában az iszlámmal kapcsolatban? Vagy mit gondolnak ők Mohamedről? Ők elfogadják a Sáriát, ami azt mondja, hogy senki nem kritizálhatja az iszlámot semmilyen módon.

Lehet, hogy már Önök is gyakorolják a Sáriát, anélkül, hogy tudnának róla! Többet kell megtudnunk a Sáriáról!

Köszönöm!


Migráció – Az iszlám fennhatóság migrációval kezdődik.

 

A bevándorlásról szeretnék beszélni önöknek, de nem csak úgy általánosan a bevándorlásról, hanem kifejezetten a muszlim bevándorlásról.

Az oka, hogy külön kell tárgyalnunk a muszlim bevándorlást a bevándorlás minden más formájától, a következő: minden muszlim bevándorlás egy rejtett politikai menetrend szerint zajlik.

Ezt bizony pontosan láthatjuk az iszlám naptárban is. Az iszlám időszámítás nem a Korán kinyilatkoztatásával kezdődik, sem pedig Mohamed születésével, ehelyett az iszlám időszámítás azzal kezdődik, hogy Mohamed Mekkából Medinába migrált. Hogy miért ez a dátum lett kiválasztva? Mert ekkor kezdődött az iszlám sikertörténete. Ez az esemény volt a politikai iszlám kezdete.

Mert Mohamed az iszlám vallásról prédikált 13 éven át Mekkában, igen, Mekkában és csak 150 arabot tudott meggyőzni, hogy muszlimok legyenek.

Ezzel szemben amikor elhagyta Mekkát és Medinába ment, mikor az egyik helyről a másikra migrált, politikussá és dzsihádistává vált, és 10 évvel később, amikor meghalt, minden arab muszlim volt.

Vagyis azt mondhatjuk, hogy a migráció volt a kezdete az iszlám politizálódásának. A politika és a dszihád vitte sikerre az iszlámot.

Tudnunk kell tehát, hogy minden muszlimot a Korán 91 verse arra kötelez, hogy váljon Mohamedhez hasonlóvá mindenben, amit mondott és mindenben, amit tett.

Ez tehát azt jelenti, hogy a muszlimoknak utánozniuk kell Mohamedet, és ezért amikor befogadják őket egy új országba, elindul egy politikai folyamat. Ez a politikai folyamat így kezdődik: "Mi muszlimok vagyunk, és a mi vallásunk megköveteli, hogy nekünk különleges imaszobákra, különleges (halal) ételekre, miegyebekre van szükségünk. Az is követelmény, hogy a ruházatunk is különbözzön."

Az iszlám elkezdi az elkülönülés folymatát a befogadó országtól és a muszlimok azt mondják: „Különböznünk kell, mert mi muszlimok vagyunk.”

Jó, ha tudják, hogy az egyes muszlimok nem egyének, hanem részei egy Ummának, egy nagyobb szervezetnek, az iszlám közösségnek. Ezen a közösségen belül vannak vezetők. A vezetők lesznek az aktivisták. Nem minden muszlim fogja ezt tenni, a vezetők teszik ezt. Jó, ha tudják, hogy az umma minden tagjának kötelező engedelmeskednie a vezetőknek. Ez teszi az iszlámot nagyon erőteljes politikai blokká, politikai érdekszövetséggé.

Tehát az iszlám elindítja a bevándorlást, ez elindít egy politikai folyamatot és az iszlamizációt a befogadó országban. Ez az, ami megkülönbözteti minden más típusú bevándorlástól.

Köszönöm szépen!

 

Dzsáhilijja – Miért rombolják a kultúrát a dzsihádisták

 

Olyan időkben élünk, amikor az Iszlám Állam elpusztít több ezer éves antik tárgyakat Irakban (és azóta Afganisztánba, Szíriában). Miért csinálják ezt? Nos, ez iszlám.

Korábban múzeumokba törtek be és eladtak értékes kincseket, és aztán kéziratokat égettek el. Miért? Nos, ez iszlám.

Talán nem emlékeznek, de amikor az amerikaiak megszállták Irakot és Szaddam Hussein elesett, ugyanez történt. Csak akkor a csőcselék tört be múzeumokba, ellopták, ami értékes, és a többit elpusztították.

Emlékezhetnek, hogy amikor (az egyiptomi) Mubarak elesett,  többek között az a dolog történt, hogy betörtek a múzeumokba Egyiptomban, elvitték azt, ami értékes, és a többit elpusztították. Miért? Nos, ez iszlám.

Emlékeznek, amikor a tálibok  tüzérségi fegyvereket hoztak, hogy felrobbantsák a Bamiyai Buddhákat,  amik hatalmas szobrok, és ezer évesek voltak? Ez tisztán iszlám.

Amikor a muszlimok elfoglalták Indiát, megérkeztek a világ leghatalmasabb Hindu templomához, amely fából volt. A parancsnokuk ezt megtudta és azt mondta, hogy "Na, hadd nézzem". Megnézte, körbejárta és azt mondta: „Gyújtsátok fel”  – Ez tisztán iszlám.

Aztán leigázták India buddhista részét és Nalandában, Indiában volt a világ legnagyobb könyvtára. Amikor megtudták, hogy ez a legnagyobb könyvtár, a parancsnok azt mondta: „A könyvek vagy azt tartalmazzák, ami benne van  a Koránban, és ebben az esetben haszontalanok, mivel másodpéldányok, vagy olyan információkat tartalmaznak, ami nincs a Koránban, akkor ez „jahiliyyah”, és ebben az esetben is felgyújtjuk." Tehát a könyvtár leégett.

De mi is az a dzsáhilijja/jahiliyaah?

A Dzsáhilijja a tudatlanság korszaka; ez a káfirok korszaka, és Allah megveti a káfirokat és megveti az ő civilizációjukat, amely mind tudatlanságon alapszik. Mindennek a gyökere természetesen Mohammed.

Amikor Mohammed elérkezett Mekkába, mint hódító, először imádkozott, elrendelte azoknak az értelmiségieknek és művészeknek a legyilkolását, akik ellene voltak (a Kommunisták is ezt csinálták a történelemben – a szerk.) és utána elment a Kába szentélyhez, amely vallásos műveket tartalmazott 360 különböző vallásból. Ezeket saját kezével pusztította el, és amit nem pusztított el, azt elrendelte, hogy az emberei pusztítsák el.

Láthatják, ez a káfirok civilizációjára mért csapás volt, mert ugye Allah gyűlöli a káfirokat és gyűlöli az ő civilizációjukat, amelyet dzsáhilijjának, tudatlanságnak hív.

Tehát ez nem az utolsó pusztítás lesz, amit láthatunk, mert mindig, amikor az Iszlám új területre ér, a célja elpusztítani a cilivizációt. Nem csupán átveszi a kormányzást, hanem megsemmisíti a civilizációt.

A civilizációk örökségeinek elpusztításával, hozzásegít a civilizációk elpusztításához is.

Ez az, ami az Iszlám Államban folyik. Az egyetlen dolog, amit a média mondani fog erről a pusztításról, hogy ez nem iszlám. De a média nem tud semmit, ez színtiszta iszlám, hogy lerombolják a kultúrát, az örökségeket, régiségeket és a művészetet.

Gondolkodjanak el ezen.

Köszönöm!

 

Iszlám „cionizmus” – a Keresztény egyház hallgatása az iszlám erőszakról

Miért hallgatnak a keresztények és a keresztény egyházak az iszlám erőszakról, az iszlám gonoszságairól? Bűntudat, tükör? Tiszta vizet kellen önteni a saját poharunkba is? – a szerk.

Szeretném elmondani, hogy az ateisták miben jobbak manapság. Az egyik hazugság, amit azért alkottunk, hogy elfogadjuk az iszlámot az a hazugság, hogy minden vallás egyforma.

Olvastam egy cikket, amit egy ateista írt, a neve Robert Tracinski, aki az egyik legjobb munkát végezte, amit eddig láttam, nagyon tömör stílusban összehasonlítva a tényt, hogy az iszlám ugyanolyan-e mint a kereszténység?” Arra az egyértelmű következtetésre jutott, hogy nem. Számomra azért ironikus ez, mert egy ateista állítja, hogy a kereszténység jobb vallás, mint az iszlám.

A New York Times azt állítja, „Az iszlám önmagában nem erőszakosabb más vallásoknál.” Valóban? Akkor vizsgáljuk meg ezt az erőszakot. Csupán annyit kell tenned, hogy elolvasod a Yahoo News-t reggelente, amely újabb és újabb erőszakos eseményről számol be, amely az iszlámhoz köthető.

De ha erőszakot keresel, ami a kereszténységhez köthető, vissza kell menned mondjuk a spanyol inkvizícióig, századokkal ezelőtt, vagy mondjuk a keresztes háborúkig, ami évszázadokkal ezelőtt volt. Manapság tehát alig van hasonlóság. A történelemből ismert erőszak nem ugyanaz, mint az az erőszak, amivel naponta találkozunk, amikor felkelünk reggelente.

Azután ott van Krisztus élete, szembeállítva Mohamed életével. Jézust erőszakkal végezték ki, és soha nem hirdette az erőszakot, Jézus a békét hirdette. Azonban Mohamed erőszakos úton került hatalomra. Az erőszak tette Mohamedet és az iszlám vallást sikeressé. Itt tehát nincs egyezés.

Aztán itt van az az elv, amit Jézus a köztudatba épített, és aminek később elsöprő politikai hatása lett. Ez volt az az elképzelés, hogy „amit a legkisebbel tesztek az emberek közül, azt velem teszitek”. Vagyis, a „legkisebb” személlyel is jól kell bánni. A legkisebbet is a közösség részévé kell tenni, nem szabad elnyomni vagy kihasználni csak azért, mert gyenge és kisebb. EZ AZ elképzelés, hogy a gyengékkel is bánjunk jól, vezetett ahhoz a liberális demokráciához az évszázadok során, amivel ma is rendelkezünk. Eközben Mohamed egyszerűen mindenkit leigázott.

Ismerjük a kereszténység és az iszlám korai történelmét is. A kereszténységet a kezdeti időszakban üldözték. Míg a korai történelmében az iszlám maga volt az üldöző. Az iszlám a katonai hódításai által került hatalomra.

Aztán van egy elképzelésünk az isten királyságáról, szemben az emberek birodalmával. "Add meg a császárnak ami a császáré és Istennek, ami istené." Ez a kereszténységben igencsak elválasztja a kettőt. De az iszlámban isten királyságát valljuk, ez pedig a saría királysága, és mindenki, aki belép ebbe, szenvedni fog, muszlimok és káfirok egyaránt.

A filozófia szerepe különbözik a két vallásban. Az iszlámot kezdetben érdekelte a görög filozófia, később viszont az iszlám teljesen és abszolút mértékben elvetette nemcsak a görög, de az összes filozófiai iskolát. Eközben a kereszténység, bár kezdetben félénken állt hozzá, később a kereszténység befogadta a görög filozófiát, és szerves részévé tette a keresztényi tanoknak.

Azután ott van a világi törvény és vallási törvény szétválasztottsága a keresztény civilizációban. Szemben a vallásos saría törvénykezéssel, a végső világi-vallási törvénnyel. Tehát egyáltalán nem lehet őket összehasonlítani.

Én (Bill Warner) egy olyan alkotmány keretei között élek (Amerika), amely keresztény elveken nyugszik és csak olvastam a saríáról, de nem akarok a saría alatt élni. És nekem senki ne mondja, hogy ezek egyformák.

Amerikában is van történelme a vallásnak. Az egyház és az állam szétválasztását keresztény miniszterek hajtották végre, amikor megalapították ezt a nemzetet. Egy olyan nemzetet akartak létrehozni, amelyben egyik vallás sem több a másiknál.

Eközben az iszlám másról sem szól, csak arról, hogy az egyik vallás, az iszlám előrébb való a többinél. Uralkodnia kell mind felett. Vagyis, ez az ateista, Robert Tracinski, teljesen jól hasonlítja össze ezeket a pontokat, és lerombolja azt az elképzelést, hogy minden vallás egyforma.

Egy "apró" tragédia, hogy miért nem a keresztények írnak ilyen cikkeket? Miért hallgatnak a keresztények az iszlám gonoszságairól? Miért hallgatnak a keresztények a keresztényüldözésről? Miért egy ateistának kell megvédenie a kereszténységet? A kereszténységnek ennél jobban kellene teljesítenie!

Köszönöm.

 

Megoldás az iszlám hódítás ellen

 Ebben a részben a muszlimokról szeretnék beszélni egy dimmi szemszögéből.

Számos alkalommal beszéltem erről, és próbáltam megmutatni az embereknek, hogy a saría és a dimmi státusz okozza a kereszténység, a buddhizmus és a hinduizmus eltűnését.

Ilyenkor általában végigmegyek azon, amit az Omári Szerződésnek neveznek, egy olyan szerződésen, amit akkor írtak alá, amikor az iszlám meghódította Jeruzsálemet.

E szerződés a Kalifa és a zsidók, illetve keresztények között jött létre, és szörnyű szabályok voltak benne, amiket követniük kellett. De azért, hogy tényleg megértsük ezeket, szeretném ha úgy csinálnánk, mintha a muszlimok írták volna alá a dimmi szerződést a mi kultúránkkal, a mi civilizációnkkal. Nézzük, milyen érzés, amikor a hóhért akasztják.

Milyen lenne, ha a muszlimok lennének a dimmik Amerikában (és Európában)? Minden egyes dolog, amiről szó lesz, olyan, aminek a keresztények/zsidók is alá voltak vetve. Ezzel kezdeném:


·        A muszlimok nem építhetnek új mecsetet.

·        A muszlimok nem hívhatnak imára, csak olyan hangosan, ami a mecsetet szegélyező járdáról még hallható. Ez megfelel annak, amikor a keresztények nem harangozhatnak olyan hangosan, hogy az hallható legyen.

·        Egy minaret nem lehet magasabb 15 lábnál (4.57 méter).

·        A muszlimok nem építhetnek magasabb házat a káfirok környező házainál.

·        A muszlimok nem tölthetnek be olyan pozíciót vagy hatósági állást, ami a káfirok fölött rendelkezik.

·        A muszlimok nem szavazhatnak és nem lehetnek állampolgárai egyetlen káfir nemzetnek sem.

·        A muszlimok nem szolgálhatnak sem katonaként, sem rendőrként, és nem lehetnek kormánytagok.

·        A muszlimok nem tehetnek vallomást a káfir bíróságokon, és nem perelhetnek be egyetlen káfirt sem.

·        A muszlimok nem nyújthatnak menedéket sem a mecsetben, sem otthonukban a dzsihadistáknak.

·        A muszlimok nem taníthatják az iszlámot a káfiroknak.

·        A muszlimok nem gyakorolhatják nyilvánosan az iszlámot és nem téríthetnek meg egyetlen káfirt sem.

·        Nem akadályozhatnak meg egyetlen mohamedánt sem, hogy elhagyja az iszlám hitet, ha azt szeretné.

·        A muszlimok nem birtokolhatnak és nem hordhatnak semmilyen fegyvert.

·        A muszlimok nem tehetik ki a könyveiket a piactéren és a muszlimoknak iszlám adót kell fizetniük, ami az éves bevételük 50%-a. Le kell borotválniuk a fejüket és le kell térdelniük a káfirok előtt, amikor a kivetett adót befizetik.

Amint Önök e szabályokat hallják, megértik, hogy ha mi ezeket a szabályokat követnénk Amerikában (és Európában!), a muszlimok vagy elmennének, vagy áttérnének, és pontosan ezt tették a keresztények Törökországban, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten.Ez történt a buddhistákkal és a hindukkal is.

Pontosan ilyen szabályoknak voltak alávetve, így egy idő után áttértek - talán évszázadokig is eltartott - de vagy áttértek, vagy elhagyták az iszlám területeket.

Most, hogy láttuk, hogyan jár el az Omári Szerződés a káfirokkal, érthető, hogy nincs muszlim, aki önszántából hasonló bánásmódnak vetné alá magát.

Köszönöm – dr. Bill Warner.


III. E dokumentum készítőinek hozzáállása

 

Ez a dokumentum több, mint 42 óra munkával készült. A cél az volt, hogy ezeket változatlan formában közöljük, illetve ezek alapján egy összesített tudást összeállítsunk, objektív oktatási céllal, uszítási cél nélkül. Nem a muszlimok, az emberek a probléma, henem az iszlám a probléma, a doktrína-rendszer. És a Nyugat kettős hozzáállása.

Kiegészítő információkhoz használtunk külső forrásokat, de csak olyanokat, amik megerősítik, kiegészítik a tudományos, matematikai statisztika alapján dolgozó CSPI által közölt információkat.

A készítők úgy gondolják, hogy a kereszténységnek és a zsidóságnak ki kell állnia a civilizációnkért, de ehhez (sok hatalomban levő ember számára „sajnos”) tiszta vizet kell önteni a saját poharunkba is. Plusz az iszlámnak ugyanolyan tüzetes, nyílt, nanométeres szeletekre való elemzésen kell átesnie, mint tették azt az ún. Tudomány képviselői a kereszténységgel.

Ezzel párhuzamosan számot kell vetni azokkal a judeo-keresztény kultúrkör tetteiről és jelenéről szóló kellemetlen igazságokkal (pl. máig érvényben lévő, globális politikát és önglobalizáló korporációs fasizmust meghatározó, ill. lehetővé tevő pápai bullákat és egyéb vatikáni rendelkezéseket), különösen azokkal, amelyek visszásságára az iszlám kettősen, de egyébként jogosan, felhívja a figyelmet. Így lehet majd meghaladni az összes vallást, az összes politikai-relígionális dogmát.

Ha a számot vetés, az introjekció nem történik meg, akkor az iszlám csak egy strómanja, egy proxy-ja lesz a világot uraló pénzügyi-politikai elitvallásnak és szuperelitnek.

Illetve, ha ugyanakkor egy kemény ellenállás nem tanúsíttatik az iszlám hódításával szemben, akkor az egész nyugati civilizációnk fél-egy évszázadon belül annihilálva lesz, egyetlen esélyünk a továbbmigrálás, amíg néhány évszázad múlva azon a helyen is megjelenik az iszlám, vagy ha nem tudja megtenni, az addigra iszlám uralom alatt álló nukleáris hatalommal rendelkező európai országok döntéshozóiként elpusztítják és lakhatatlanná teszik majd a számukra elfoglalhatatlan területeket. És ezután keresik majd a lakható, esetlegesen már lakott bolygókat, hogy ott is terjedjenek, hiszen korlátot nem ismer az iszlám terjeszkedés: egyetemleges.

A Muszlim Testvériségtől ered a „civilizációs hadviselés”, „civilizációs dzsihád” kifejezés, mely szerint „saját piszkos kezünket használják arra, hogy elpusztítsák átkozott házainkat.

 

IV. Források


Fő forrás: a https://www.cspii.org/hu/cikkek oldal cikkei és a nemzetközi CSPI videócsatorna https://www.youtube.com/channel/UC6XoshfS4kQHrU6Cq3pKSMg videóinak feliratszövegei (a lejátszó ablakrész jobb-alsó sarkában kapcsolható be).

A százalékok a http://www.cspipublishing.com/statistical/index.html oldal linkjein keresztül ellenőrizhetők le.

Kezdő idézet forrása: http://www.huffingtonpost.com.au/2015/12/08/religious-revolution-tony-abbott-says-islam-must-change/ (érdekes módon eltüntették és sajnos egyetlen archiváló oldalon sincs már fent – ezért kell mindig archiválni)


További források 

- Abrogáció: Az iszlám kereszténységképe és ennek hatása a két vallás viszonyára, 47. oldal

https://web.archive.org/web/20201226002959/https://teol.lutheran.hu/tanszek/driskola/images/pdfek/szalai_diss.pdf

- Az iszlám felépülése, káfirellenes szövegek,zsidóellenes szövegek, grafikonok:

Dr. Bill Warner - Hijra, The Islamic Migration (Presentation slides)

https://www.mediafire.com/file/7eb36e7bp8sbe4g/Bill_Warner_-_Hijra%252C_The_Islamic_Migration_Presentation.pdf/file

- Iszlám hódítások gazdasági következményei, az iszlám nevében elkövetett rabszolga sorba döntések és kivégzések nemzetek szintjén a történelemben, térképekkel:

Dr. Bill Warner - Why Are People Afraid (Presentation slides)

https://www.mediafire.com/file/hv5tmyb9ib5696l/Bill_Warner_-_Why_We_Are_Afraid_powerpoint.pptx/file

- Miért lehetetlen a muszlimok asszimilációja? Rádióinterjú az iszlámról

http://karcfm.hu/archiv/migransoknak-mi-hitetlenek-azaz-kafirok-vagyunk/

  a szöveges felvezető archiválva itt: https://archive.md/JINKa

- „Islamic Attack on Chattanooga- Why It Happened and What to Do” című videóelőadás Bill Warner-től:

https://www.youtube.com/watch?v=cmyGC96ClcE

 

Lásd még: 

- The Religion of Peace http://TheReligionOfPeace.com
(Bill Warner ajánlásával)

- Jacques Ellul: A dhimmi helyzete a muzulmán társadalomban:

https://vendegszovegek.wordpress.com/2015/02/07/jacques-ellul-a-dhimmi-helyzete-a-muzulman-tarsadalomban/

archiválva itt: https://archive.md/jOvJy

- Dhimmi: https://en.wikipedia.org/wiki/Dhimmi

- Dzsáhilijja: https://hu.wikipedia.org/wiki/Dzs%C3%A1hilijja

- Arab női ruha-ábécé:

https://web.archive.org/web/20140806084359/www.otvenentul.hu/szepseg/40521 (az eredeti cikket érdekes módon eltávolították)

- Islam Awarenesss: http://IslamAwareness.net

Bill Warner: Tizenhárom előadás a politikai iszlámról, 118 oldal:

https://www.politicalislam.com/wp-content/uploads/2014/09/PDF-Foreign_Language/A_Self_Study_on_Political_Islam_Level1_Hungarian.pdf

- Al-Bukhári Hadíszgyűjteményben szereplő dzsihádról szóló versek:

http://www.cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/Hadith/Jihad_Hadith.pdf

- Szunnita iszlám: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szunnita_iszl%C3%A1m 

- Siíta iszlám: https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADita_iszl%C3%A1m

- Halal étkezés:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Halal_%C3%A9tkez%C3%A9s

illetve

http://iszlam.com/iszlam-az-elet-vallasa/testi-lelki-egeszsegunk/item/166-megengedett-es-tiltott-etelek-az-iszlam-vallasban

 

Szerkesztette: SBG Buddha - VilagHelyzete

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Ide írhattok bármilyen üzenetet és hozzászólást!

📌Tucker Carlson teljes interjúja Vlagyimir Putyinnal magyar felirattal - Videó

Legfrissebb fontos YouTube-videó

Flickr Képalbum - Karikatúrák

Israel War in Cartoons 12

Legolvasottabb cikkek az elmúlt 1 évben

Külön ROVAT