Oroszország új külpolitikája: a Putyin-doktrína - Moszkva konfrontációja a NATO-val még csak a kezdet - Global Affairs cikke magyarul - ALTERNATÍV HÍREK

Elhallgatott és a főáramú médiából szándékosan kihagyott hírek oldala

Oroszország új külpolitikája: a Putyin-doktrína - Moszkva konfrontációja a NATO-val még csak a kezdet - Global Affairs cikke magyarul

Share This
Szergej Karaganov: Oroszország új külpolitikája, a Putyin-doktrína
Moszkva konfrontációja a NATO-val még csak a kezdet

Írta: Szergej Karaganov professzor, az orosz Kül- és Védelempolitikai Tanács tiszteletbeli elnöke, a moszkvai Nemzetközi Gazdasági és Külügyi Felsőoktatási Iskola (HSE) tudományos vezetője.

Fordította: VilagHelyzete

Úgy tűnik, hogy Oroszország külpolitikájának új korszakába lépett - nevezzük a Nyugattal való kapcsolatok korábbi modelljének "konstruktív lerombolásának". 

Ennek az új gondolkodásmódnak egyes részei már az elmúlt 15 évben - kezdve Vlagyimir Putyin 2007-es híres müncheni beszédével - láthatóak voltak, de sok minden csak most válik világossá. Ugyanakkor az orosz politika és retorika általános tendenciája továbbra is a nyugati rendszerbe való integrálódásra irányuló erőtlen erőfeszítések, a kitartóan védekező magatartás fenntartása mellett.

A konstruktív rombolás nem agresszív. Oroszország fenntartja, hogy nem fog megtámadni vagy felrobbantani senkit. Egyszerűen nincs rá szüksége. 

A külvilág így is, úgy is egyre több geopolitikai lehetőséget biztosít Oroszország számára a középtávú fejlődéshez. Egy nagy kivétellel. A NATO bővítése és Ukrajna formális vagy informális bevonása olyan kockázatot jelent az ország biztonságára, amelyet Moszkva egyszerűen nem fogad el.

Egyelőre a Nyugat a lassú, de elkerülhetetlen hanyatlás felé tart, mind bel- és külpolitikai, mind külpolitikai, sőt gazdasági szempontból is. És éppen ezért kezdte el ezt az új hidegháborút, miután közel ötszáz évig uralta a világpolitikát, a gazdaságot és a kultúrát. 
Különösen az 1990-es évektől a 2000-es évek közepéig tartó döntő győzelme után. Úgy vélem [1], hogy nagy valószínűséggel veszíteni fog, lemond a globális vezető szerepéről, és ésszerű partnerré válik. És nem egy pillanatra túl korán: Oroszországnak egyensúlyt kell majd teremtenie a barátságos, de egyre erősebb Kínával való kapcsolatokban.

Jelenleg a Nyugat kétségbeesetten, agresszív retorikával próbál védekezni ez ellen. Megpróbál konszolidálódni, utolsó adujait kijátszva megfordítani ezt a tendenciát. 

Ezek egyike, hogy Ukrajnát próbálja felhasználni Oroszország megkárosítására és kasztrálására. Fontos megakadályozni, hogy ezek a görcsös próbálkozások teljes szembenállássá alakuljanak át és ellensúlyozni kell a jelenlegi amerikai és NATO-politikát. Ezek ugyanis kontraproduktívak és veszélyesek, bár a kezdeményezők számára viszonylag igénytelenek.

Még meg kell győznünk a Nyugatot arról, hogy ezzel csak saját magának árt.

Egy másik aduász a Nyugat domináns szerepe a meglévő euroatlanti biztonsági rendszerben, amelyet akkor hoztak létre, amikor Oroszország a hidegháborút követően súlyosan meggyengült.
Érdemes fokozatosan felszámolni ezt a rendszert, elsősorban azzal, hogy nem veszünk részt benne, és nem játszunk az elavult, számunkra eleve hátrányos szabályai szerint. Oroszország számára a nyugati pályának másodlagossá kell válnia az eurázsiai diplomáciához képest. A kontinens nyugati részén fekvő országokkal való konstruktív kapcsolatok fenntartása megkönnyítheti Oroszország számára a Nagy-Eurázsiába való integrációt. A régi rendszer azonban útban van, ezért le kell bontani.

Az új rendszer létrehozásának kritikus következő lépése (a régi rendszer lebontása mellett) a "földek egyesítése". Ez Moszkva számára szükségszerűség, nem pedig szeszély.
Jó lenne, ha több időnk lenne erre. De a történelem azt mutatja, hogy a Szovjetunió 30 évvel ezelőtti összeomlása óta kevés posztszovjet nemzetnek sikerült igazán függetlenné válnia. Néhányan pedig különböző okokból talán soha nem is jutnak el odáig. Ez egy későbbi elemzés témája. Jelenleg csak a nyilvánvalóra tudok rámutatni: a legtöbb helyi elitnek nincs történelmi vagy kulturális tapasztalata az államépítésről. Soha nem tudtak a nemzet magjává válni - erre nem volt elég idejük. Amikor a közös szellemi és kulturális tér eltűnt, az a kis országoknak fájt a legjobban. A Nyugattal való kapcsolatépítés új lehetőségei nem bizonyultak pótolhatónak. 

Akik az ilyen nemzetek élére kerültek, saját hasznukra árulták az országot, mert nem volt nemzeti eszme, amiért harcolni kellett volna.

Ezeknek az országoknak a többsége vagy követi a balti államok példáját, elfogadva a külső irányítást, vagy tovább folytatja az irányíthatatlanná váló spirált, ami egyes esetekben rendkívül veszélyes lehet.

A kérdés az: hogyan lehet a nemzeteket a leghatékonyabban és Oroszország számára legelőnyösebb módon "egyesíteni", figyelembe véve a cári és szovjet tapasztalatokat, amikor a befolyási övezetet minden ésszerű határon túlra kiterjesztették, majd az orosz magnépek kárára tartották egyben?

A történelem által ránk kényszerített "egyesítésről" szóló vitát hagyjuk egy másik napra. Ezúttal koncentráljunk arra az objektív szükségszerűségre, hogy kemény döntést kell hozni, és el kell fogadni a "konstruktív rombolás" politikáját.

A mérföldkövek, amelyeken túljutottunk

Ma Oroszország külpolitikájának negyedik korszakának kezdetét látjuk. 

1. Az első az 1980-as évek végén kezdődött, és a gyengeség és a téveszmék időszaka volt. A nemzet elvesztette a harci kedvét, az emberek azt akarták hinni, hogy a demokrácia és a Nyugat majd jön és megmenti őket [2]. Az egész 1999-ben ért véget, a NATO bővítésének első hullámai után, amelyet az oroszok hátbaszúrásnak tekintettek, amikor a Nyugat szétszedte azt, ami Jugoszláviából megmaradt.

Ezután Oroszország elkezdett felállni a térdéről és újjáépíteni, lopakodva és titokban, miközben barátságosnak és megalázottnak tűnt. Az USA kilépése az ABM-szerződésből jelezte, hogy vissza akarja szerezni stratégiai dominanciáját, így a még mindig megtört Oroszország sorsdöntő döntést hozott, hogy fegyverrendszereket fejleszt az amerikai törekvések kihívására. 

A müncheni beszéd, a grúziai háború és a hadsereg reformja, amelyet a nyugati liberális globalista imperializmus végét jelentő globális gazdasági válság közepette hajtottak végre (a kifejezést a nemzetközi ügyek egyik neves szakértője, Richard Sakwa alkotta meg), az orosz külpolitika új célját jelölte meg - hogy ismét vezető globális hatalommá váljon, amely képes megvédeni szuverenitását és érdekeit. 


Ezt követték a krími és a szíriai események, a hadsereg kiépítése, valamint a Nyugat megakadályozása abban, hogy beavatkozzon Oroszország belügyeibe, gyökerestül kiszorítva a közszolgálatból azokat, akik a Nyugattal társultak a haza hátrányára, többek között a Nyugat ezekre a fejleményekre adott reakcióinak mesteri kihasználásával. 

Ahogy a feszültségek egyre nőnek, úgy válik egyre kevésbé jövedelmezővé a Nyugatra való felnézés és az ottani eszközök megtartása.

Kína hihetetlen felemelkedése és a 2010-es évektől kezdődően Pekinggel való de facto szövetségessé válása, a keleti fordulat és a Nyugatot beborító többdimenziós válság a politikai és geoökonómiai egyensúly nagymértékű eltolódásához vezetett Oroszország javára

Ez különösen hangsúlyos Európában. 
Alig egy évtizeddel ezelőtt az EU Oroszországot a kontinens elmaradott és gyenge peremvidékének tekintette, amely a nagyhatalmakkal próbált megküzdeni. Most pedig kétségbeesetten próbál megkapaszkodni a geopolitikai és geoökonómiai függetlenségébe, amely kicsúszik a kezei közül.

A "vissza a nagysághoz" időszak 2017-2018 körül ért véget. Ezt követően Oroszország elérte a platót. A modernizáció folytatódott, de a gyenge gazdaság azzal fenyegetett, hogy semmissé teszi az elért eredményeket. Az emberek (köztük én is) frusztráltak voltak, attól tartva, hogy Oroszország ismét "a győzelem torkából ragadja ki a vereséget". 
De kiderült, hogy ez egy újabb kiépítési időszak volt, elsősorban a védelmi képességek tekintetében.

Oroszország előrébb jutott, gondoskodott arról, hogy a következő évtizedben stratégiailag viszonylag sebezhetetlen legyen és képes legyen "eszkalációs forgatókönyvben domináns lenni" az érdekszférájába tartozó régiókban kialakuló konfliktusok esetén.
.com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/
"konstruktív rombolás" kezdetét jelentette az az ultimátum, amelyet Oroszország 2021 végén intézett az Egyesült Államokhoz és a NATO-hoz, követelve, hogy hagyjanak fel az orosz határok közelében a katonai infrastruktúra fejlesztésével és a keleti terjeszkedéssel. 

A cél nem egyszerűen a Nyugat geostratégiai nyomulásának lankadó, bár valóban veszélyes tehetetlenségének megállítása, hanem egy újfajta, az 1990-es években megállapodottól eltérő, Oroszország és a Nyugat közötti kapcsolatok megalapozásának megkezdése.
Oroszország katonai képességei, a visszatérő erkölcsi igazságérzet, a múlt hibáiból levont tanulságok és a Kínával való szoros szövetség azt jelentheti, hogy az ellenfél szerepét választó Nyugat, ha nem is mindig, de elkezd ésszerűen viselkedni. 
.com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/
Aztán egy évtized múlva vagy hamarabb, remélem, kiépül majd a nemzetközi biztonság és együttműködés új rendszere, amely ezúttal egész Nagy-Eurázsiát magában foglalja majd, és az ENSZ elvein és a nemzetközi jogon fog alapulni, nem pedig azokon az egyoldalú "szabályokon", amelyeket a Nyugat az elmúlt évtizedekben megpróbált a világra erőltetni.


A hibák kijavítása

Mielőtt továbbmennék, hadd mondjam el, hogy nagyon nagyra tartom az orosz diplomáciát - az elmúlt 25 évben abszolút briliáns volt. Moszkva gyenge lapokat kapott, de ennek ellenére sikerült nagyszerű játékot játszania. 

1. Először is, nem hagyta, hogy a Nyugat "végezzen vele." 
Oroszország megőrizte formálisan nagy ország státuszát, megtartotta állandó tagságát az ENSZ Biztonsági Tanácsában és megtartotta nukleáris arzenálját. 

2. Aztán fokozatosan javította globális tekintélyét, kihasználva riválisai gyengeségeit és partnerei erősségeit. 

3. A Kínával való erős barátság kiépítése jelentős eredmény volt. Oroszországnak van néhány olyan geopolitikai előnye, amellyel a Szovjetunió nem rendelkezett. Kivéve persze, ha visszatér a globális szuperhatalommá válás törekvéseihez, ami végül tönkretette a Szovjetuniót.

Nem szabad azonban elfelejtenünk az elkövetett hibákat, hogy ne ismételjük meg őket. A mi lustaságunk, gyengeségünk és bürokratikus tehetetlenségünk volt az, ami segített létrehozni és életben tartani a mai igazságtalan és instabil európai biztonsági rendszert.

Az 1990-ben aláírt, gyönyörűen megfogalmazott Párizsi Charta az Új Európáért tartalmazott egy nyilatkozatot a társulási szabadságról - az országok megválaszthatták szövetségeseiket, ami az 1975-ös Helsinki Nyilatkozat alapján lehetetlen lett volna.

Mivel a Varsói Szerződés ekkoriban már a füstölgő üzemanyaggal működött, ez a záradék azt jelentette, hogy a NATO szabadon terjeszkedhet. Erre a dokumentumra hivatkozik mindenki, még Oroszországban is. 

🔴 Akkor, 1990-ben azonban a NATO-t legalább "védelmi" szervezetnek lehetett tekinteni. A szövetség és legtöbb tagja azóta számos agresszív katonai akciót indított - Jugoszlávia maradványai ellen, valamint Irakban és Líbiában.

A Lech Walesával 1993-ban folytatott szívélyes beszélgetés után Borisz Jelcin aláírt egy dokumentumot, amelyben az állt, hogy Oroszország "megérti Lengyelország NATO-csatlakozási tervét". Amikor 1994-ben Andrej Kozyrev, Oroszország akkori külügyminisztere tudomást szerzett a NATO bővítési terveiről, az elnökkel való konzultáció nélkül alkudozásba kezdett Oroszország nevében. A másik fél ezt annak jeleként értékelte, hogy Oroszországnak nincs baja az általános koncepcióval, mivel megpróbált elfogadható feltételekről tárgyalni. Moszkva 1995-ben rálépett a fékre, de már túl késő volt - a gát átszakadt, és elsöpörte a Nyugat bővítési törekvéseivel kapcsolatos fenntartásokat.

1997-ben a gazdaságilag gyenge és a Nyugattól teljesen függő Oroszország aláírta a NATO-val való kölcsönös kapcsolatokról, együttműködésről és biztonságról szóló alapító okiratot. 

🟡 Moszkva képes volt bizonyos engedményeket kikényszeríteni a Nyugattól, például azt a vállalást, hogy nem telepít nagy katonai egységeket az új tagállamokba. 

A NATO ezt a kötelezettségét következetesen megszegte. Egy másik megállapodás az volt, hogy ezeket a területeket atomfegyverektől mentesen kell tartani. Az USA ezt amúgy sem akarta volna, mert igyekezett minél jobban elhatárolódni egy esetleges európai nukleáris konfliktustól (szövetségesei kívánsága ellenére), hiszen az kétségtelenül Amerika elleni nukleáris csapást eredményezne. A dokumentum valójában a NATO bővítését legitimálta.

Voltak más hibák is - nem olyan nagyok, de mégis rendkívül fájdalmasak. Oroszország részt vett a Partnerség a békéért programban, amelynek egyetlen célja az volt, hogy úgy tűnjön, a NATO kész meghallgatni Moszkvát, de a valóságban a szövetség a projektet arra használta, hogy igazolja a létezését és további terjeszkedését. Egy másik frusztráló ballépés volt a NATO-Oroszország Tanácsban való részvételünk a jugoszláviai agresszió után. Az ott megvitatott témáknak kétségbeejtően hiányzott a tartalom. A valóban lényeges kérdésre kellett volna összpontosítaniuk - a szövetség terjeszkedésének és katonai infrastruktúrájának az orosz határok közelében történő kiépítésének megfékezésére. Sajnos ez nem került napirendre. A Tanács még azután is tovább működött, hogy a NATO-tagok többsége háborút indított Irakban, majd 2011-ben Líbiában.

❗  Nagyon sajnálatos, hogy soha nem volt bátorságunk nyíltan kimondani - a NATO agresszorrá vált, amely számos háborús bűncselekményt követett el. 

Ez kijózanító igazság lett volna Európa különböző politikai körei számára, mint például Finnországban és Svédországban, ahol egyesek a szervezethez való csatlakozás előnyeit fontolgatják. És egyébként az összes többiek is, azzal a mantrájukkal, hogy a NATO egy védelmi és elrettentő szövetség, amelyet tovább kell erősíteni, hogy meg tudjon állni a képzeletbeli ellenséggel szemben.

Megértem azokat nyugaton, akik hozzászoktak a fennálló rendszerhez, amely lehetővé teszi, hogy az amerikaiak megvásárolják ifjabb partnereik engedelmességét, és nem csak a katonai támogatás tekintetében, miközben ezek a szövetségesek szuverenitásuk egy részének eladásával spórolhatnak a biztonsági kiadásokon. De mit nyerünk mi ezzel a rendszerrel? Különösen most, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy ez a nyugati határainkon és az egész világon szítja és fokozza a konfrontációt.

.com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/
A NATO a kényszerű konfrontációból táplálkozik, és minél tovább létezik a szervezet, annál rosszabb lesz ez a konfrontáció.
A blokk a tagjaira nézve is fenyegetést jelent. Miközben provokálja a konfrontációt, valójában nem garantálja a védelmet. Nem igaz, hogy az Észak-atlanti Szerződés 5. cikke garantálja a kollektív védelmet, ha valamelyik szövetségest megtámadják. Ez a cikk nem mondja ki, hogy ez automatikusan garantált. 

Ismerem a blokk történetét és a létrehozásával kapcsolatos amerikai vitákat. Biztosan tudom, hogy az USA soha nem fog nukleáris fegyvereket bevetni szövetségesei "védelmére", ha egy nukleáris állammal konfliktusba kerül.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) szintén elavult. 

A NATO és az EU uralja, amelyek arra használják a szervezetet, hogy elhúzzák a konfrontációt, és a Nyugat politikai értékeit és normáit ráerőltessék mindenki másra. Szerencsére ez a politika egyre kevésbé hatékony. A 2010-es évek közepén lehetőségem nyílt arra, hogy együtt dolgozzak az EBESZ Jeles Személyek Testületével (micsoda név!), amelynek új mandátumot kellett volna kidolgoznia a szervezet számára. És ha korábban voltak is kétségeim az EBESZ hatékonyságával kapcsolatban, ez a tapasztalat meggyőzött arról, hogy ez egy rendkívül destruktív intézmény. Ez egy elavult szervezet, amelynek az a feladata, hogy olyan dolgokat őrizzen meg, amelyek már elavultak. Az 1990-es években eszközként szolgált arra, hogy eltemessen minden olyan kísérletet, amelyet Oroszország vagy mások tettek egy közös európai biztonsági rendszer létrehozására; 
- a 2000-es években az úgynevezett korfui folyamat megakasztotta Oroszország új biztonsági kezdeményezését.

Gyakorlatilag az ENSZ összes intézményét kiszorították a kontinensről, beleértve az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságát, az Emberi Jogi Tanácsát és a Biztonsági Tanácsot. Valamikor régen az EBESZ-t olyan hasznos szervezetnek tekintették, amely az ENSZ rendszerét és elveit népszerűsíti a kulcsfontosságú szubkontinensen. Ez nem így történt.

Ami a NATO-t illeti, nagyon világos, hogy mit kellene tennünk. Alá kell ásnunk a blokk erkölcsi és politikai legitimitását, és el kell utasítanunk minden intézményes partnerséget, mivel annak kontraproduktivitása nyilvánvaló. 
Csak a hadseregnek kellene továbbra is kommunikálnia, de olyan segédcsatornaként, amely kiegészítené a párbeszédet a vezető európai nemzetek Védelmi Minisztériumával és védelmi minisztériumaival. Végül is nem Brüsszel hozza meg a stratégiailag fontos döntéseket.

Ugyanezt a politikát lehetne követni az EBESZ esetében is. Igen, van különbség, mert bár ez egy destruktív szervezet, de soha nem kezdeményezett háborúkat, destabilizációt vagy gyilkosságokat. Tehát a lehető legkisebbre kell csökkentenünk a részvételünket ebben a formátumban. Egyesek szerint ez az egyetlen olyan kontextus, amely lehetőséget biztosít az orosz külügyminiszternek arra, hogy találkozzon a partnereivel. Ez nem igaz. Az ENSZ még jobb kontextust kínálhat. A kétoldalú megbeszélések egyébként is sokkal hatékonyabbak, mert a tömbnek könnyebb eltéríteni a napirendet, ha tömeg van. Megfigyelők és békefenntartók küldésének az ENSZ-en keresztül is sokkal több értelme lenne.

A korlátozott cikkformátum nem teszi lehetővé, hogy kitérjek az egyes európai szervezetek, például az Európa Tanács konkrét politikáira. 

De az általános elvet így határoznám meg: ott lépünk partnerségre, ahol saját magunk számára előnyösnek látjuk, egyébként pedig távolságot tartunk.

Az európai intézmények jelenlegi rendszere alatt eltelt harminc év bebizonyította, hogy annak folytatása káros lenne. Oroszországnak semmiféle haszna nincs abból, hogy Európa hajlamos a konfrontáció szaporítására és eszkalálására, vagy akár katonai fenyegetést jelent a szubkontinensre és az egész világra

Annak idején arról álmodozhattunk, hogy Európa segít majd nekünk a biztonság megerősítésében, valamint a politikai és gazdasági modernizációban. 

Ehelyett aláássák a biztonságot, miért másolnánk tehát a Nyugat diszfunkcionális és romló politikai rendszerét? Tényleg szükségünk van ezekre az új értékekre, amelyeket ők átvettek?

Korlátoznunk kell a terjeszkedést azáltal, hogy megtagadjuk az együttműködést egy erodálódó rendszerben. 

◼️ Remélhetőleg azzal, hogy határozottan állást foglalunk és nyugati civilizációs szomszédainkat a saját eszközeikre hagyjuk, valóban segíteni fogunk nekik. 

◼️ Az elitek visszatérhetnek egy kevésbé öngyilkos politikához, ami mindenki számára biztonságosabb lenne. Természetesen okosan kell eljárnunk, hogy kivonjuk magunkat az egyenletből és ügyelnünk kell arra, hogy minimalizáljuk a járulékos károkat, amelyeket a csődbe jutó rendszer elkerülhetetlenül okoz. De a jelenlegi formájában fenntartani egyszerűen veszélyes.


Politikai irányelvek a holnap Oroszországa számára

Mivel a fennálló globális rend tovább omladozik, úgy tűnik, hogy Oroszország számára az lenne a legbölcsebb, ha a lehető leghosszabb ideig kimaradna a történtekből - fedezékbe vonulna "neo-izolacionista erődítménye" falai közé, és a belpolitikai ügyekkel foglalkozna. De ezúttal a történelem azt követeli, hogy cselekedjünk. A fent bemutatott elemzésből természetesen következik számos javaslatom a külpolitikai megközelítéssel kapcsolatban, amelyet kezdetben "konstruktív rombolásnak" neveztem el.

Nincs szükség arra, hogy beavatkozzunk vagy megpróbáljuk befolyásolni a Nyugat belső dinamikáját, amelynek elitje eléggé elkeseredett ahhoz, hogy új hidegháborút kezdjen Oroszország ellen. 

Ehelyett azt kellene tennünk, hogy különböző külpolitikai eszközökkel - beleértve a katonaiakat is - bizonyos vörös vonalakat állítunk fel. Eközben, ahogy a nyugati rendszer továbbra is az erkölcsi, politikai és gazdasági leépülés felé tart, a nem nyugati hatalmak (Oroszországgal mint főszereplővel) elkerülhetetlenül látni fogják, hogy geopolitikai, geogazdasági és geo-ideológiai pozícióik megerősödnek.

Nyugati partnereink kiszámíthatóan megpróbálják elfojtani Oroszország biztonsági garanciákra vonatkozó követeléseit és kihasználják a folyamatban lévő diplomáciai folyamatot saját intézményeik élettartamának meghosszabbítására. Nem kell lemondani a párbeszédről vagy az együttműködésről a kereskedelem, a politika, a kultúra, az oktatás és az egészségügy területén, de csak amikor az hasznos. 

De arra is ki kell használnunk a rendelkezésünkre álló időt, hogy fokozzuk a katonai-politikai, pszichológiai, sőt katonai-technikai nyomást - nem annyira Ukrajnára, amelynek népét egy új hidegháború ágyútöltelékévé tették -, hanem a kollektív Nyugatra, hogy rákényszerítsük, hogy meggondolja magát és visszalépjen az elmúlt évtizedekben folytatott politikájától. 

A konfrontáció eszkalálódásától nem kell tartani: 
Már akkor is láttuk a feszültségek növekedését, amikor Oroszország megpróbálta megnyugtatni a nyugati világot. 
.com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/
Amit tennünk kell, az az, hogy felkészülünk a Nyugat erőteljesebb visszaszorítására; emellett Oroszországnak képesnek kell lennie arra, hogy hosszú távú alternatívát kínáljon a világnak - egy új, békén és együttműködésen alapuló politikai keretet.

A Nyugat megpróbálhat megfélemlíteni minket pusztító szankciókkal - de mi is képesek vagyunk elrettenteni a Nyugatot a saját aszimmetrikus válaszlépésünkkel való fenyegetéssel, amely megbénítaná a nyugati gazdaságokat és egész társadalmakat bomlasztana meg.
Természetesen hasznos időről időre emlékeztetni partnereinket, hogy mindennek létezik egy kölcsönösen előnyös alternatívája.

Ha Oroszország ésszerű, de magabiztos politikát folytat (belföldön is), akkor sikeresen (és viszonylag békésen) le fogja győzni a nyugati ellenségeskedés legújabb hullámát. 
Mint már korábban is írtam, jó esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a hidegháborút.

Ami szintén optimizmusra ad okot, az Oroszország saját múltja: 
Nem egyszer sikerült már megszelídítenünk idegen hatalmak birodalmi ambícióit - a saját és az egész emberiség javára. Oroszország képes volt arra, hogy a leendő birodalmakat szelíd és viszonylag ártalmatlan szomszédokká változtassa: Svédországot a poltavai csata után, Franciaországot Borogyinó után, Németországot Sztálingrád és Berlin után.


A Nyugattal szembeni új orosz politika jelszavát Alekszandr Blok "A szkíták" című versében találhatjuk meg, egy zseniális költeményben, amely ma különösen aktuálisnak tűnik: 
.com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/
"Gyertek hát, csatlakozzatok hozzánk! Hagyd el a háborút és a háború riadalmát, / És ragadd meg a béke és a barátság kezét. / Amíg még van idő, barátaim, tegyétek le a fegyvert! / Egyesüljünk igaz testvériségben!"
Miközben megpróbáljuk meggyógyítani a Nyugattal való kapcsolatainkat (még ha ehhez szükség van is némi keserű gyógyszerre), nem szabad elfelejtenünk, hogy bár kulturálisan közel áll hozzánk, a nyugati világnak kifut az időből - valójában már két évtizede. Lényegében kárelhárítási üzemmódban van, és amikor csak lehet, együttműködésre törekszik. Jelenünk és jövőnk valódi kilátásai és kihívásai Keleten és Délen vannak. A nyugati nemzetekkel szembeni keményebb fellépés nem vonhatja el Oroszország figyelmét a keleti orientáció fenntartásától. És az elmúlt két-három évben láttuk, hogy ez a fordulat lelassult, különösen az Urál-hegységen túli területek fejlesztése terén.

Nem engedhetjük meg, hogy Ukrajna biztonsági fenyegetéssé váljon Oroszország számára. Ennek ellenére kontraproduktív lenne túl sok adminisztratív és politikai (nem is beszélve a gazdasági) erőforrást fordítani rá. Oroszországnak meg kell tanulnia aktívan kezelni ezt az ingatag helyzetet, korlátok között tartani. Ukrajna nagy részét saját nemzetellenes elitje ivartalanította, a Nyugat korrumpálta, és megfertőzte a militáns nacionalizmus kórokozójával.

Sokkal hatékonyabb lenne keletre, Szibéria fejlődésébe fektetni. 
A kedvező munka- és életkörülmények megteremtésével nemcsak az orosz állampolgárokat, hanem az egykori Orosz Birodalom más részeiről, köztük az ukránokról is vonzani fogjuk az embereket. Utóbbiak történelmileg nagyban hozzájárultak Szibéria fejlődéséhez.

Hadd ismételjem meg egy, a többi cikkemből ismertetett pontomat: 
.com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/

Oroszországot Szibéria bekebelezése tette nagyhatalommá Rettegett Iván alatt, nem pedig Ukrajna csatlakozása a "legbékésebb" néven ismert Alekszej Mihajlovics alatt

Itt az ideje, hogy ne ismételjük tovább Zbigniew Brzezinski álságos - és oly feltűnően lengyel - állítását, miszerint Oroszország nem lehet nagyhatalom Ukrajna nélkül. 
Az igazsághoz sokkal közelebb áll az ellenkezője: Oroszország nem lehet nagyhatalom, ha az egyre nehezebbé váló Ukrajna terheli - egy Lenin által létrehozott politikai egység, amely később Sztálin alatt nyugat felé terjeszkedett.
.com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/
Oroszország számára a legígéretesebb út a Kínával való kapcsolatok fejlesztése és erősítése. 

A Pekinggel való partnerség sokszorosára növelné mindkét ország potenciálját. 

Ha a Nyugat folytatja keserűen ellenséges politikáját, nem lenne ésszerűtlen megfontolni egy ideiglenes, öt évre szóló védelmi szövetséget Kínával. Természetesen arra is vigyázni kell, hogy ne "szédüljünk el a sikertől" a kínai pályán, nehogy visszatérjünk a kínai Középbirodalom középkori modelljéhez, amely úgy növekedett, hogy szomszédait vazallusokká tette. Segítenünk kell Pekinget, ahol csak tudjuk, hogy ne szenvedjen akár csak pillanatnyi vereséget a Nyugat által kirobbantott új hidegháborúban. Ez a vereség minket is gyengítene. Emellett túlságosan is jól tudjuk, hogy mivé változik a Nyugat, amikor azt hiszi, hogy nyerésre áll. Amerika másnaposságát csak kemény gyógyszerekkel lehetett kezelni, miután az 1990-es években megrészegült a hatalomtól.

Egy kelet-orientált politikának nyilvánvalóan nem szabad kizárólag Kínára összpontosítania. Mind a Kelet, mind a Dél felemelkedőben van a világpolitikában, a gazdaságban és a kultúrában, ami részben annak köszönhető, hogy aláástuk a Nyugat katonai fölényét - 500 éves hegemóniájának elsődleges forrását.

Amikor eljön az idő, hogy a veszélyesen elavult jelenlegi rendszer helyébe egy új európai biztonsági rendszert hozzunk létre, azt egy nagyobb eurázsiai projekt keretein belül kell megtenni. A régi euroatlanti rendszerből semmi érdemleges nem születhet.
Magától értetődő, hogy a sikerhez szükség van az ország gazdasági, technológiai és tudományos potenciáljának fejlesztésére és modernizálására - ezek mindegyike egy ország katonai erejének pillére, amely továbbra is minden nemzet szuverenitásának és biztonságának gerince. Oroszország nem lehet sikeres anélkül, hogy ne javítaná az emberek többségének életminőségét: Ez magában foglalja az általános jólétet, az egészségügyet, az oktatást és a környezetet.

A politikai szabadságjogok korlátozása, amely elkerülhetetlen a kollektív Nyugattal szemben, semmiképpen sem terjedhet ki a szellemi szférára. Ez nehéz, de megvalósítható. 

A lakosság tehetséges, kreatív gondolkodású, hazájukat szolgálni kész része számára a lehető legnagyobb szellemi szabadságot kell megőriznünk. A tudományos fejlődés a szovjet típusú "sharashkák" (a szovjet munkatáborok rendszerében működő kutatási és fejlesztési laboratóriumok) révén nem működhet a modern világban. A szabadság növeli az orosz emberek tehetségét, és a találékonyság a vérünkben van. Az ideológiai korlátoktól való mentességünk még a külpolitikában is hatalmas előnyökkel jár a szűkebb értelemben vett szomszédainkkal szemben. A történelem arra tanít bennünket, hogy a kommunista rezsim által a gondolatszabadság brutális korlátozása a Szovjetuniót romlásba döntötte. 
A személyes szabadság megőrzése minden nemzet fejlődésének alapvető feltétele.

Ha társadalomként akarunk fejlődni és győztesek akarunk lenni, elengedhetetlenül fontos, hogy kialakítsunk egy szellemi gerincet - egy nemzeti eszmét, egy ideológiát, amely egyesít és utat mutat előre. Alapvető igazság, hogy a nagy nemzetek nem lehetnek igazán nagyok egy ilyen eszme nélkül. Ez is része annak a tragédiának, ami az 1970-es és 1980-as években történt velünk. Remélhetőleg az uralkodó elit ellenállása egy új ideológia előretörésével szemben, amely a kommunista korszak fájdalmaiban gyökerezik, kezd elhalványulni. Vlagyimir Putyin beszéde a Valdai Vitaklub 2021. októberi éves ülésén erőteljes, megnyugtató jel volt ebben a tekintetben.

Az egyre növekvő számú orosz filozófushoz és íróhoz hasonlóan én is előterjesztettem a saját elképzelésemet az "orosz eszméről"[3]. (Elnézést kérek, hogy ismét a saját publikációimra kell hivatkoznom - ez a formátumhoz való ragaszkodás elkerülhetetlen mellékhatása).


Kérdések a jövőre nézve

És most beszéljünk az új politika egy jelentős, de többnyire figyelmen kívül hagyott aspektusáról, amellyel foglalkozni kell. El kell vetnünk és meg kell reformálnunk társadalomtudományaink és közéletünk elavult és gyakran káros ideológiai alapjait ahhoz, hogy ez az új politika megvalósulhasson, nem is beszélve a sikerről.

Ez nem jelenti azt, hogy ismét el kell vetnünk elődeink politikatudományi, közgazdasági és külpolitikai vívmányait. A bolsevikok megpróbálták kidobni a cári Oroszország társadalmi eszméit - mindenki tudja, hogy ez hogyan végződött. Mi elutasítottuk a marxizmust, és örültünk neki. Most, hogy megelégeltük más tanokat, rájöttünk, hogy túl türelmetlenek voltunk vele. Marx, Engels és Lenin imperializmus-elméletében voltak olyan jó gondolatok, amelyeket felhasználhattunk volna.

A köz- és magánélet módozatait vizsgáló társadalomtudományoknak figyelembe kell venniük a nemzeti kontextust, bármennyire is inkluzívnak akar tűnni. A nemzeti történelemből ered, és végső soron a nemzetek és/vagy kormányaik és elitjeik megsegítésére irányul. Az egyik országban érvényes megoldások esztelen alkalmazása a másikra eredménytelen és csak förtelmeket hoz létre.

A katonai biztonság és a politikai és gazdasági szuverenitás elérése után kell elkezdenünk a szellemi függetlenségért dolgozni. Az új világban kötelező a fejlődés elérése és a befolyásgyakorlás. Mihail Remizov, egy neves orosz politológus volt az első, aki tudomásom szerint ezt "szellemi dekolonizációnak" nevezte.

Miután évtizedeket töltöttünk az importált marxizmus árnyékában, megkezdtük az átmenetet egy újabb idegen ideológiára, a liberális demokráciára a gazdaságban és a politikatudományban, sőt bizonyos mértékig még a külpolitikában és a védelemben is. Ez a rajongás nem tett jót nekünk - földet, technológiát és embereket vesztettünk. A 2000-es évek közepén elkezdtük gyakorolni a szuverenitásunkat, de inkább az ösztöneinkre kellett hagyatkoznunk, mint a világos nemzeti (ismétlem - nem is lehet más) tudományos és ideológiai elvekre.

Még mindig nincs bátorságunk beismerni, hogy az elmúlt negyven-ötven évben kialakult tudományos és ideológiai világképünk elavult és/vagy a külföldi elitek szolgálatába állt.

Ennek illusztrálására álljon itt néhány véletlenszerűen kiválasztott kérdés a nagyon hosszú listámról.

❓ Egzisztenciális, tisztán filozófiai kérdésekkel kezdem. 

Mi az első az emberben, a szellem vagy az anyag? És a hétköznapibb politikai értelemben - mi hajtja az embereket és az államokat a modern világban? 

Az általános marxisták és liberálisok számára a válasz a gazdaság. Emlékezzünk csak arra, hogy egészen a közelmúltig Bill Clinton híres "It's the economy, stupid" (A gazdaság, hülye) mondását axiómának tartották. De az emberek valami nagyobbat keresnek, amikor az alapvető élelmezési szükségletük kielégül. A családjuk, a hazájuk iránti szeretet, a nemzeti méltóság, a személyes szabadságjogok, a hatalom és a hírnév iránti vágy. A szükségletek hierarchiáját jól ismerjük, amióta Maslow az 1940-50-es években híres piramisában bemutatta. A modern kapitalizmus azonban kiforgatta ezt a rendszert, először a hagyományos médián, majd később a mindent átfogó digitális hálózatokon keresztül egyre szélesebb körű fogyasztást erőltetve - gazdagok és szegények számára, mindenkinek a saját képességei szerint.

Mit tehetünk, amikor az erkölcsi vagy vallási alapokat nélkülöző modern kapitalizmus határtalan fogyasztásra ösztönöz, lebontja az erkölcsi és földrajzi határokat, és konfliktusba kerül a természettel, fenyegetve fajunk létét? Mi, oroszok mindenkinél jobban megértjük, hogy a gazdagságszerzés vágyától vezérelt vállalkozók és kapitalisták megszabadítására tett kísérletek katasztrofális következményekkel járnak a társadalomra és a környezetre nézve (a szocialista gazdasági modell nem volt éppen környezetbarát).

Mit kezdjünk a történelem, a haza, a nem és a hit elutasításának legújabb értékeivel, valamint az agresszív LMBT- és ultrafeminista mozgalmakkal? Tiszteletben tartom a jogukat, hogy kövessék őket, de szerintem ezek poszthumanista irányzatok. Ezt a társadalmi fejlődés egy újabb szakaszaként kellene kezelnünk? Nem hiszem, hogy így kellene. Meg kellene próbálnunk elhárítani, korlátozni a terjedését, és megvárni, amíg a társadalom átéli ezt az erkölcsi járványt? Vagy aktívan harcoljunk ellene, élére állva az úgynevezett "konzervatív" értékeket valló emberiség többségének, vagy egyszerűen szólva a normális emberi értékeknek? Bele kellene szállnunk a harcba, eszkalálva az amúgy is veszélyes konfrontációt a nyugati elitekkel?

A technológiai fejlődés és a megnövekedett munkatermelékenység segített az emberek többségének élelmezésében, de maga a világ anarchiába csúszott, és számos vezérelv globális szinten elveszett. A biztonsági aggályok talán ismét felülkerekednek a gazdaságon. A katonai eszközök és a politikai akarat mostantól talán átveszi a vezetést.

Mit jelent a katonai elrettentés a modern világban? A nemzeti és egyéni vagyon vagy a külföldi vagyon és az információs infrastruktúra megkárosításával való fenyegetés, amelyhez a mai nyugati elit olyan szorosan kötődik? Mi lesz a nyugati világgal, ha ez az infrastruktúra összeomlik?

És egy kapcsolódó kérdés: Mi az a stratégiai paritás, amiről ma még beszélünk? Ez valami külföldi ostobaság, amit a szovjet vezetők választottak, akik kisebbrendűségi komplexusuk és 1941. június 22. szindrómájuk miatt beszippantották népüket egy kimerítő fegyverkezési versenybe? Úgy tűnik, hogy mi már válaszolunk erre a kérdésre, még akkor is, ha még mindig az egyenlőségről és a szimmetrikus intézkedésekről szóló beszédeket ontjuk magunkból.

És mi ez a fegyverzetellenőrzés, amit sokan eszköznek tartanak? A gazdagabb gazdaság számára előnyös, drága fegyverkezési verseny megfékezésére, az ellenségeskedések kockázatának korlátozására tett kísérlet, vagy valami több - a verseny, a fegyverkezés fejlesztésének és az ellenféllel szembeni felesleges programok folyamatának legitimálására szolgáló eszköz? Erre nincs egyértelmű válasz.


De térjünk vissza az egzisztenciálisabb kérdésekhez.


Valóban a demokrácia a politikai fejlődés csúcsa? Vagy csak egy újabb eszköz, amely segít az eliteknek a társadalom irányításában, ha nem Arisztotelész tiszta demokráciájáról beszélünk (amelynek szintén vannak bizonyos korlátai)? 

Sok eszköz van, amelyek a társadalom és a körülmények változásával jönnek és mennek. Néha elhagyjuk őket, hogy aztán visszahozzuk őket, amikor eljön az ideje, és külső és belső igény van rájuk. Nem a határtalan tekintélyelvűségre vagy monarchiára szólítok fel. Úgy gondolom, hogy a központosítással már túlzásba vittük, különösen az önkormányzati szinten. De ha ez csak egy eszköz, nem kellene-e abbahagynunk a színlelést, hogy demokráciára törekszünk, és egyenesbe tenni: személyes szabadságjogokat, virágzó társadalmat, biztonságot és nemzeti méltóságot akarunk? De akkor hogyan igazoljuk a hatalmat a népnek?

Az államnak valóban az a sorsa, hogy kihaljon, ahogyan azt a marxisták és a liberális globalisták hitték, amikor a transznacionális vállalatok, a nemzetközi civil szervezetek (mindkettő államosításon és privatizáción ment keresztül) és a nemzetek feletti politikai testületek szövetségéről álmodoztak? 

Meglátjuk, meddig maradhat fenn az EU a jelenlegi formájában. Megjegyzem, nem azt akarom mondani, hogy nincs értelme a nemzeti erőfeszítések összefogásának a nagyobb jó érdekében, mint például a drága vámkorlátok lebontása vagy a közös környezetvédelmi irányelvek bevezetése. Vagy nem jobb, ha a saját államunk fejlesztésére és a szomszédaink támogatására összpontosítunk, miközben nem veszünk tudomást a mások által okozott globális problémákról? Nem fognak velünk packázni, ha így viselkedünk?

Mi a szerepe a földnek és a területeknek? Vajon fogyatkozó érték, teher, ahogyan azt a politológusok még nemrég hitték? Vagy a legnagyobb nemzeti kincs, különösen a környezeti válság, a klímaváltozás, a víz- és élelmiszerhiány növekedése egyes régiókban és teljes hiánya más régiókban?

- Mit tegyünk akkor több százmillió pakisztánival, indiaival, arabokkal és másokkal, akiknek a földje hamarosan lakhatatlanná válhat? Meghívjuk-e őket most, ahogy az USA és Európa kezdte tenni az 1960-as években, migránsokat vonzva, hogy csökkentsék a helyi munkaerő árát és aláássák a szakszervezeteket? 

- Vagy készüljünk fel arra, hogy megvédjük a területeinket a kívülállókkal szemben? Ebben az esetben fel kellene adnunk minden reményt a demokrácia fejlesztésére, ahogy azt Izrael arab lakosságával kapcsolatos tapasztalatai is mutatják.

A robotika fejlesztése, amely jelenleg siralmas állapotban van, segítene kompenzálni a munkaerőhiányt, és újra élhetővé tenné ezeket a területeket? Mi a szerepe az orosz őslakosoknak hazánkban, tekintve, hogy számuk elkerülhetetlenül tovább fog csökkenni? Tekintettel arra, hogy az oroszok történelmileg nyitott nép, a kilátások optimisták lehetnek. De egyelőre ez nem világos.

Folytathatnám a sort, különösen, ha a gazdaságról van szó. Ezeket a kérdéseket fel kell tenni, és létfontosságú, hogy minél hamarabb választ találjunk, hogy növekedni tudjunk és a csúcsra jussunk. Oroszországnak új politikai gazdaságtanra van szüksége - amely mentes a marxista és liberális dogmáktól, de valami többre, mint a jelenlegi pragmatizmus, amelyen külpolitikánk alapul. Ennek magában kell foglalnia egy előremutató idealizmust, egy új orosz ideológiát, amely magában foglalja történelmünket és filozófiai hagyományainkat. Ez visszhangozza a Pavel Tsygankov akadémikus által előterjesztett gondolatokat.

Úgy vélem, hogy ez a külügyi, politikatudományi, közgazdasági és filozófiai kutatásaink végső célja. Ez a feladat több mint nehéz. Csak úgy tudunk továbbra is hozzájárulni társadalmunkhoz és hazánkhoz, ha megtörjük régi gondolkodási mintáinkat. De hogy optimistán fejezzem be, íme egy humoros gondolat: Nem lenne itt az ideje felismerni, hogy tanulmányaink tárgya - a külügyek, a belpolitika és a gazdaság - egy alkotó folyamat eredménye, amelyben tömegek és vezetők egyaránt részt vesznek? Felismerni, hogy ez bizonyos értelemben művészet? Nagymértékben ellenáll a magyarázatnak, és intuícióból és tehetségből fakad. És így olyanok vagyunk, mint a művészeti szakértők: Beszélünk róla, azonosítjuk a tendenciákat, és megtanítjuk a művészeknek - a tömegeknek és a vezetőknek - a számukra hasznos történelmet. Gyakran elveszünk azonban az elméletben, a valóságtól elrugaszkodott ötletekkel állunk elő, vagy elferdítjük azt, ha különálló töredékekre összpontosítunk.

Néha valóban történelmet írunk: gondoljunk Evgeny Primakovra vagy Henry Kissingerre. De azt állítom, hogy őket nem érdekelte, hogy milyen megközelítéseket képviselnek ebben a művészettörténetben. Tudásukra, személyes tapasztalataikra, erkölcsi elveikre és intuíciójukra támaszkodtak. Tetszik az az elképzelés, hogy egyfajta művészeti szakértőnek kell lennünk, és azt hiszem, ez egy kicsit megkönnyítheti a dogmák felülvizsgálatának ijesztő feladatát.

Ez a cikk először a Russia in Global Affairs folyóirat online kiadásában jelent meg.
https://globalaffairs.ru/articles/ot-razrusheniya-k-sobiraniyu/

A teljes cikket fordította és szerkesztette: SBG Buddha - VilagHelyzete

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Ide írhattok bármilyen üzenetet és hozzászólást!

📌Tucker Carlson teljes interjúja Vlagyimir Putyinnal magyar felirattal - Videó

Legfrissebb fontos YouTube-videó

Flickr Képalbum - Karikatúrák

Israel War in Cartoons 12

Legolvasottabb cikkek az elmúlt 1 évben

Külön ROVAT