ELEMZÉS: Egy új világrend születésének vagyunk tanúi, ahol a Nyugatnak a lehetőségeihez mérten kell élnie - Itt az ideje, hogy a globális többség elfoglalja az őt megillető helyet a legfelsőbb asztalnál - ALTERNATÍV HÍREK

Elhallgatott és a főáramú médiából szándékosan kihagyott hírek oldala

ELEMZÉS: Egy új világrend születésének vagyunk tanúi, ahol a Nyugatnak a lehetőségeihez mérten kell élnie - Itt az ideje, hogy a globális többség elfoglalja az őt megillető helyet a legfelsőbb asztalnál

Share This
Szergej Karaganov: Egy új világrend születésének vagyunk tanúi, ahol a Nyugatnak a lehetőségeihez mérten kell élnie
Itt az ideje, hogy a globális többség elfoglalja az őt megillető helyet a legfelsőbb asztalnál.

Szergej Karaganov professzor, az orosz Kül- és Védelempolitikai Tanács tiszteletbeli elnöke, a moszkvai Nemzetközi Gazdasági és Külügyi Főiskola (HSE) tudományos vezetője.

A múlt héten Moszkvában megrendezett Valdai Fórumon meghívást kaptam, hogy felszólaljak a "Morzsolódó világ: A 2022-es politikai-katonai válság tanulságai a jövő számára" címmel. 

A rendezvény a nemzetközi értelmiségi közösségben vezető szerepet tölt be a jelen és a jövő globális ügyeivel való foglalkozásban. Az ülés címe azonban kétségeket ébresztett bennem, még ha nem is tiltakoztam.

A válság nem 2022-ben kezdődött, hanem az 1990-es évek közepén - ahogyan a második világháború is valójában az első világháború utáni versailles-i szerződéssel kezdődött, amely igazságtalan volt, és megalapozta azt, ami később bekövetkezett.

Közel három évtizeddel ezelőtt a Nyugat nem volt hajlandó igazságos megállapodást kötni a posztszovjet Oroszországgal. Ehelyett - ahogy akkoriban sokaknak tűnt - egy új, úgynevezett "szabályokon" alapuló uralmi rendszert hozott létre.
Mások később ezt pontosabban globális liberális imperializmusnak nevezték. 

De ez homokra épült. Egy harmadik világháborús aknát tartalmazott, amely előbb-utóbb fel fog robbanni. A hozzám hasonló veteránok hajlamosak elraktározni az emlékeket, gyakran rosszul emlékezve, de 1996-1997 óta hangoztatom, hogy a NATO terjeszkedésén és a nyugati dominancián alapuló világ háborúhoz vezetne.

Az USA vezette hegemónia 1999-ben kezdett összeomlani, amikor a blokk a büntetlenség kábulatában megsértette Jugoszláviát. A morzsolódás tovább folytatódott, amikor eufóriában bevonult Afganisztánba, majd Irakba, és vesztett, leértékelve akkori katonai fölényét és erkölcsi vezető szerepét. 

Ezzel egy időben két még fontosabb folyamat zajlott. 

Oroszország meggyőződött arról - Jugoszlávia, Afganisztán, Irak és az USA ABM-szerződésből való kilépése után -, hogy lehetetlen igazságos és tartós békét kötni a Nyugattal és megkezdte katonai erejének helyreállítását.

Így Moszkva ismét, ahogyan a múltban is tette, elkezdte lerúgni a nyugati dominancia alapjait a globális gazdasági, politikai és kulturális szférában, amely a katonai fölényen alapult. Ez az uralom 500 évig tartott, és az 1960-as években kezdett összeomlani. Az 1990-es években, a Szovjetunió bukása miatt úgy tűnt, hogy visszatért, de most Moszkva ismét elkezdte megingatni az alapjait.

Ugyanakkor a Nyugat lemaradt Kína felemelkedéséről. 
Ezzel párhuzamosan egy még meglepőbb hibát követtek el. A 2000-es évek végén egyszerre kezdte el visszafogni Kínát és Oroszországot, egyetlen politikai-katonai blokk felé tolva őket, amely egyesítette alapvető érdekeiket.

Ennek egyik megnyilvánulása volt a 2008-as gazdasági válság
, amely a fent említett folyamatok hátterében zajlott és aláásta a Nyugat erkölcsi, gazdasági és szellemi vezető szerepébe vetett bizalmat.
A 2000-es évek vége óta a Nyugat megteremtette a hidegháború feltételeit. De még mindig volt lehetőség arra, hogy Oroszországgal és Kínával megegyezzenek az új világ feltételeiről. Ez valahol 2008 és 2013 között volt. 

De nem használták ki. 2014 óta az USA vezette blokk fokozta Kína és Oroszország megfékezésére irányuló aktív politikáját, beleértve a kijevi államcsíny támogatását, hogy felkészítse a meghatalmazottakat arra, hogy megpróbálják aláásni Moszkvát.
A Nyugat - katonai, politikai és erkölcsi térfelét, sőt még erkölcsi magját is elveszítve (nézzük meg Nyugat-Európa eltávolodását a kereszténységtől) - hisztérikus ellentámadásba lendült. 

A háború elkerülhetetlenné vált, a kérdés csak az volt, hogy hol és mikor.

A Covidot két éven át helyettesítőnek használták. De miután a hatása felhígult, elkerülhetetlenné vált egy összecsapás itt vagy ott. Ezt felismerve Oroszország úgy döntött, hogy először csap le.

Ennek a hadműveletnek több célja is volt:
- megakadályozni, hogy a Nyugat katonai támadó hídfőállást hozzon létre Oroszország határain, ami gyorsan formálódott, 
- és felkészíteni az országot a konfliktus és a gyors változások hosszú távú hatásaira. 

Ehhez egy másfajta társadalmi és gazdasági modellre - a mozgósítás modelljére - van szükség.

A következő cél az elit megtisztítása a nyugatbarát és "komprádor" elemektől.

De talán a világtörténelem, nem csak az orosz történelem szempontjából 
az offenzíva fő irányvonala a bolygó végleges felszabadításáért folytatott harc az 500 éves nyugati igától, amely elnyomta az országokat és civilizációkat és egyenlőtlen feltételeket kényszerített rájuk. 

Először egyszerűen kifosztva őket, a gyarmatosítás, majd a neokolonializmus, később pedig az elmúlt 30 év globalista imperializmusa révén.
Az ukrajnai konfliktus, mint az elmúlt évtized számos eseménye, nemcsak a régi világ szétzúzásáról szól, hanem egy új, szabadabb, igazságosabb, politikailag és kulturálisan pluralistább és sokszínűbb világ megteremtéséről is.

Az ukrajnai harc globális jelentése a szabadság, a méltóság és az autonómia visszaadása a nem Nyugatnak (és javasoljuk, hogy nevezzük más néven - a globális többségnek, amelyet korábban elnyomtak, kiraboltak és kulturálisan megaláztak). És természetesen a világ gazdagságából való méltányos részesedés.

Oroszországnak nem lehet nem megnyerni ezt a háborút, bár nehéz lesz.
Sokan közülünk nem számítottunk arra, hogy a Nyugat részéről ilyen erős lesz a katonai harci hajlandóság és hogy egyes ukránok - akik a korábban Moszkva ellen indított német nácik hasonmásává váltak - ilyen elszántan és a fegyverzetük szintjén elszántan harcolnak. Valószínűleg az általános globális tendenciákat és a globális erőviszonyokat figyelembe véve korábban kellett volna lecsapni. De nem ismerem a fegyveres erőink készültségi szintjét.

Úgy gondolom, hogy 2014-ben mindenképpen határozottabban kellett volna cselekednünk, feladva a megállapodás reményét.
Veszélyes időszakot élünk, egy teljes körű harmadik világháború küszöbén állunk, amely véget vethet az emberiség létezésének. 
De ha Oroszország győz, ami több mint valószínű és az ellenségeskedések nem fajulnak teljes körű nukleáris konfliktussá, akkor nem úgy kell tekintenünk az elkövetkező évtizedekre, mint a veszélyes káosz időszakára (ahogy a Nyugaton a legtöbben mondják). Már régóta ebben az időszakban élünk.

Az is lesz, ha a konstruktív teremtés világát választjuk, valamint a népek és nemzetek szabadságának, igazságosságának és méltóságának megvalósítását.

Az intézmények és rezsimek régi rendszere már összeomlott (a kereskedelem szabadsága és a magántulajdon tiszteletben tartása). Eközben az olyan intézmények, mint a WTO, a Világbank, az IMF, az EBESZ és az EU, attól tartok, az utolsó éveiket tapossák.

Új testületek kezdenek kialakulni, amelyeké a jövő. 

Ezek az SCO, az ASEAN+, az Afrikai Egységszervezet és a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség (RCEP). Az Ázsiai Fejlesztési Bank már most is többszörösét nyújtja a Világbanknak. Nem minden új intézmény fog fennmaradni és reméljük, hogy néhányuk túléli, különösen az ENSZ rendszerében, amely sürgős reformra szorul, hogy a titkárságon belül elsősorban a globális többséget képviselje, ne pedig a Nyugatot.
A legfontosabb, hogy megakadályozzuk, hogy a vesztes Nyugat egy világháborúval megakasssza vagy kisiklassa a történelmet.
Nemcsak a Globális Többség országai, hanem a nyugati országok is elég boldogan élhetnek ebben a világban. A Nyugat egyszerűen elveszíti a lehetőséget, hogy kifossza a bolygó többi részét és kénytelen lesz egy kicsit összezsugorodni. A lehetőségeikhez mérten kell majd élniük.
Attól tartok, hogy ez a most formálódó új világ az én szellemi vagy fizikai életemet meghaladóan fog létrejönni. De fiatal kollégáim és bizonyára az ő gyermekeik is látni fogják.

De ezért a gyönyörű vízióért meg kell küzdeni, mindenekelőtt azzal, hogy megakadályozzuk a harmadik világháborút, mert a Nyugat bosszút akar állni. 

Ismétlem:
az első két világháborút Európában robbantották ki.
Oroszország most többek között azért harcol, hogy egy harmadiknak ne legyenek meg a feltételei. 
De a konfliktusok a gyors változások korában fognak bekövetkezni. A békéért folytatott küzdelemnek tehát értelmiségünk és a világ egyik fő témájának kell lennie.


A teljes cikket fordította és szerkesztette: VilagHelyzete

Forrás és eredeti cikk címe: 
Sergey Karaganov: We are witnessing the birth of a new world order where West will have to live within its means

➽ Kapcsolódó VilagHelyzete Cikkek: ➽

Egy amerikai-orosz nukleáris háború, majd az azt követő éhezés 5 milliárd embert ölne meg - a Rutgers Egyetem klímakutatóinak tanulmánya szerint

➽ A brit haditengerészet részt vett az Északi Áramlat elleni "terrortámadás" megszervezésében és végrehajtásában - közölte Oroszország

➽ Kissinger: "Nem bölcs dolog" Ukrajnát felvenni a NATO-ba! Oroszország biztonsági övként tekintett kelet-európai befolyási övezetére!"
A nyugati elit nem tudja eldönteni, hogy szankcionálja vagy elcsábítsa Afrikát Oroszország és Kína ellenében

"Oroszország túlterhelése és egyensúlyának megbontása" - Ez a 2019-es RAND jelentés adta meg a NATO-politika irányát? Hogyan pusztítsuk el Oroszországot

Oroszország/Putyin és a Nyugat - "Game Over" a Háttérhatalmi Birodalom számára? - Az eddigi legátfogóbb elemzés magyarul

VilagHelyzete%2BTelegram%2BBanner
VilagHelyzete%202022.%20Szeptember%20Cover%20Duo

Elérhető a VilagHelyzete nyári extra száma 645 oldalon!
📖 A "Háttérhatalom Nagy Könyve" címmel 
VilagHelyzete%202022%20-%20J%C3%BAnius%20Quad
Az egy év alatt elkészített 12 VilagHelyzete e-Könyvújság sorozat legértékesebb darabját és egyedülálló tudásanyagát érheted el és őrizheted meg ezzel a 645 oldalas kiadvánnyal, amit online lapozható formában és letölthető dokumentumként is elküldök neked. A dokumentum bevezető 22 oldala itt megtekinthető

Ezt egy kedves olvasó írta, aki tegnap kapta meg a kiadványt. Az ő engedélyével megosztom hozzászólását:

https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F1b819dec-b1a7-4ac5-ad2c-2fc58bc4c47f_482x231

424 oldalon érhető el a VilagHelyzete-Könyvújság
2022. április száma ✔
Benne 185 poszt / nemzetközi cikk és videó, 
23 cikk + Exkluzív Extra VilagHelyzete tudásanyag: 
Mire kell felkészülni egy gazdasági összeomlás esetén? - Összes cikk 
VilagHelyzete%202022.%20%C3%81prilis%20Triple%20Cover-min

2022. Márciusi száma ✔ Benne az"ukrán dráma" tudásanyaga + 21 cikkel és 124 extra oldallal
.com/img/a/


Minden jelentősebb PayPal-támogatóPatreon patronáló megkapja,
illetve 2490 Ft-ért megrendelhető ezen a linken:  https://bit.ly/3p5M5bE

Ha valamelyik szám még hiányozna és teljessé szeretnéd tenni az eddig megjelent kollekciót, a 2021. júniusi / júliusi / augusztusi szeptemberi / októberi / novemberi  / decemberi és 2022. januári és 2022. februári számok szintén elérhetőek 2490 Ft-os áron, csak jelezd, hogy mely kiadványokat kéred!
.com/img/a/
.com/img/a/

Minden jelentősebb PayPal-támogatóPatreon patronáló megkapja,
illetve 2490 Ft-ért megrendelhető ezen a linken:  https://bit.ly/3p5M5bE

Ha tetszik neked és fontos szerinted a VilagHelyzete.com 2011 óta végzett tevékenysége, valamint az AlternativHirek oldalon készített cikkek, fordítások elérhetősége és fennmaradása, segíts kérlek a folytatásban támogatásoddal! 
Köszönöm! (SBG Buddha - VilagHelyzete)

VilagHelyzete%2B-%2BT%25C3%25A1mogat%25C3%25A1s

Elérhetőségek, amiket érdemes elmenteni:
📷 #1.számú Facebook-oldal:
📷 Párhuzamos FB-oldal:
📷 FB-oldal 'vész' esetére:
📷 Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com

Ha úgy érzed értékes a VilagHelyzete és Alternatív Hírek oldalakkal kapcsolatos tevékenységem vagy érdemes támogatni a fennmaradást, minden segítséget szívesen veszek és köszönök:

akár a Paypal-küldéssel, akár Patreon támogatóként, mert nagyban segít a további működésben és életben tartásban. Köszönöm! 

👉 Egyszerű Bankkártyás támogatás PayPal használata nélkül:

Vagy beolvashatod a QR-kódot és ott is vagy! >>>

Exkluzív tartalom és kommunikációs lehetőség patronálóknak:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Ide írhattok bármilyen üzenetet és hozzászólást!

📌Tucker Carlson teljes interjúja Vlagyimir Putyinnal magyar felirattal - Videó

Legfrissebb fontos YouTube-videó

Flickr Képalbum - Karikatúrák

Israel War in Cartoons 12

Legolvasottabb cikkek az elmúlt 1 évben

Külön ROVAT