Április 22. A Föld napja: Földanyánk Jogainak Deklarációja - ALTERNATÍV HÍREK

Elhallgatott és a főáramú médiából szándékosan kihagyott hírek oldala

Április 22. A Föld napja: Földanyánk Jogainak Deklarációja

Share This

Földanyánk Jogainak Deklarációja

 

Április 22., a Föld napja alkalmából. Nyomtatható és mobiloptimalizált PDF változat magyar nyelven itt és angol nyelven itt.

 

 

Preambulum

 

 

Mi a Föld népei és nemzetei:

 

- tekintettel vagyunk arra, hogy mindannyian Földanya részét képezzük, mint oszthatatlan, egymással kölcsönösen kapcsolatban lévő és egymástól kölcsönösen függő lények élő közösségeként, akik közös sorson osztoznak;

 

 

- hálával ismerjük el, hogy Földanya az élet, a táplálék illetve a tudás forrása, és mindent megad számunkra, hogy jól élhessünk

 

- felismerjük, hogy a kapitalista / tőkeközpontú világrendszer a kifosztáson, kizsákmányoláson, erőszakon és a szennyeződés minden formáján keresztül mérhetetlen mennyiségű kárt, pusztulást és zavart okozott Földanyának és mindezzel a mai formájában ismert életet veszélybe sodorta a klímaváltozáson és más hasonló jelenségeken keresztül;

 

- meggyőződéssel valljuk, hogy egy kölcsönös egymásra utaltságon alapól életközösségen belül csak és kizárólag az emberi lények jogainak elismerése nem lehetséges anélkül, hogy az ne okozna egyensúlytalanságot Földanya működésében;

 

- megerősítjük, hogy az emberi jogok garantálása érdekében szükséges felismerni és megvédeni Földanya és a benne élő minden lény jogait, ennek végrehajtásához pedig már létező kultúrák, szokások és jogrendszerek állnak rendelkezésünkre;

 

- tudatában vagyunk annak, hogy meghatározó erejű, kollektív tettek sürgős végrehajtására van szükség, hogy átalakítsuk mindazon struktúrákat és rendszereket, amik az éghajlatváltozást és a Földanyát ért más veszélyeket okozzák;

 

- ezennel kikiáltjuk Földanya Jogainak Egyetemes Deklarációját és felszólítjuk az ENSZ Közgyűlését, hogy fogadja el, mint általános és mértékadó vívmányt, mely a Föld minden lakójára és nemzetére vonatkozik

 

- végezetül minden egyén és intézmény vállaljon felelősséget mindezekért és járuljon hozzá tanítással, képzéssel és a tudatosság szintjének emelésével, tartsa tiszteletben a Deklarációban megfogalmazott jogokat és haladéktalanul biztosítsa azokat nemzeti és nemzetközi szintű intézkedései és mechanizmusai révén, ismertesse meg egyetemes és gyakorlati viszonylatukban és alkalmazza azokat minden egyes ember és a Föld minden nemzetének vonatkozásában.

 


 

1. cikkely
- Földanya

 

 

(1) Földanya egy élőlény.

 

(2) Földanya egy kivételes, egyedi, oszthatatlan és önszabályozó közössége azoknak az egymástól kölcsönösen függő lényeknek, akiket fenntart, magában hordoz és reprodukciójukat biztosítja.

 

(3) Minden lény szerves és nélkülözhetetlen részét képezi Földanyának.

 

(4) Földanya veleszületett jogai elidegeníthetetlenek, mivel a létezés egyazon forrásából származnak.

 

(5) Földanyát és minden élőlényt megilletnek e Deklarációban elismert veleszületett jogok, mindenféle megkülönböztetés – legyen az szerves vagy szervetlen lény, különböző fajhoz való tartozás, származás, vagy az emberek számára való hasznosságuk, illetve bármilyen más státuszra való tekintet nélkül.

 

(6) Ahogy az embereknek emberi jogaik vannak, úgy más lényeket is megilletnek más jogok, amelyek sajátosan az ő fajukra, vagy fajtájukra vonatkoznak, és megfelelnek annak a szerepnek és funkciónak, melyet a saját közösségükben betöltenek.

 

(7) Minden lény jogait meghatározzák más lények jogai is, és ezen jogok között felmerülő bármely konfliktus feloldása csakis oly módon történhet meg, amely fenntartja és megőrzi Földanya integritását, egyensúlyát és egészségét.

 

 

2. cikkely
– Földanya veleszületett jogai

 

 

(1) Földanya és az Ő részét képező többi lény veleszületett jogai a következők:

 

(a) az élethez és a létezéshez való jog;

 

(b) a tisztelethez való jog;

 

(c) a biokapacitás megújításához és az alapvető életciklusok gyakorlásához való jog, káros emberi behatástól mentesen;

 

(d) azonosságának és sértetlenségének megőrzéséhez való jog, különálló, önszabályozó, másokhoz kölcsönösen kapcsolódó lényként;

 

(e) a vízhez, vagyis az élet forrásához való jog;

 

(f) a tiszta levegőhöz való jog;

 

(g) az alapvető egészséghez való jog;

 

(h) a szennyező anyagoktól, mérgező vagy radioaktív hulladéktól mentes létezés joga;

 

(i) annak joga, hogy nem lehet a genetikai struktúrát olyan módon módosítani, illetve megrongálni, amely veszélyeztetné Földanya integritását, alapvető és egészséges működését.

 

(j) teljes és haladéktalan helyreállítás joga mindazon jogsértések esetén, melyek emberi tevékenység miatt következnek be a Deklarációban megállapított jogok megsértésekor.

 

(2) Minden lénynek joga van ahhoz a helyhez, amelyben betöltheti saját szerepét Földanya harmonikus működésében.

 

(3) Minden lénynek joga van a jóléthez és ahhoz, hogy az emberi lények okozta kínzástól és kegyetlen bánásmódtól mentesen éljen.

 

 

3. cikkely
– Az emberi lények kötelezettségei Földanya felé

 

 

(1) Minden ember felelős azért, hogy tiszteletben tartja és harmóniában él Földanyával

 

(2) Minden ember, minden nemzet illetve közintézmény és magánintézmény köteles elfogadni, hogy:

 

(a) a Deklarációban lefektetett jogok és kötelezettségek szerint cselekszik;

 

(b) felismeri és elősegíti a Deklarációban említett jogok és kötelezettségek teljes körű alkalmazását és végrehajtását;

 

(c) elősegíti és közreműködik abban, hogy megtanulja, megvizsgálja, értelmezi és továbbadja mindazt a tudást, aminek segítségével harmóniában lehet élni Földanyával e Deklarációban megfogalmazott irányelvek mentén;

 

(d) biztosítja, hogy az ember jólétre való törekvése hozzájárul a Földanya jólétéhez, a jelenben és a jövőben egyaránt;

 

(e) hatékony szabályozásokat és törvényeket állít fel és alkalmaz Földanya jogainak védelmére, megóvására és megőrzésére;

 

(f) tiszteletben tartja, megvédi, megőrzi és ahol szükséges, helyreállítja Földanya ökológiai ciklusainak, életadó folyamatainak sértetlenségét és egyensúlyát;

 

(g) garantálja, hogy a Deklarációban elismert veleszületett jogok emberi tevékenységből származó megsértését és az ebből eredő károkat helyrehozza, a tetteseket felelősségre vonja, és helyreállítja Földanya egészséges és sértetlen állapotát;

 

(h) az emberi lények és intézmények felhatalmazást nyernek Földanya és minden rajta élő lény jogainak megvédésére;

 

(i) elővigyázatosságból korlátozó intézkedéseket vezet be, hogy megelőzze az emberi tevékenység miatti kialakuló zavarokat - a fajok kihalását, az ökoszisztéma pusztulását és az ökológiai ciklusok felborítását;

 

(j) garantálja a békét és felszámol minden nukleáris, vegyi és biológiai fegyvert;

 

(k) elősegíti és támogatja mindazon szokásokat, amelyek tiszteletben tartják Földanyát és a rajta élő lényeket, összhangban azok saját kultúrájával, hagyományával és szokásrendszerével

 

(l) elősegíti olyan gazdasági rendszerek létrejöttét, amelyek harmóniában működnek Földanyával és e Deklarátumban elismert alapelvekkel.

 

 

4. cikkely
– Definíciók

 

 

(1) A fenti Deklarátumban említett „lény” kifejezés minden ökoszisztémára, természeti közösségre, fajra és olyan természetben élő entitásra vonatkozik, amely Földanya részeként létezik.

 

(2) A Deklarátum megállapításai nem korlátozzák egy adott lény, vagy lények összességének más, veleszületett jogainak elismerését.

 

 

Hálásan köszönjük S.Z.-nek, hogy kérésünkre lefordította minden magyarnak! Nélküle ez az írás több évvel a nemzetközi deklaráció megszületése után sem jött volna létre, annak ellenére, hogy a magyar alternatív médiában már nagyon sokan hivatkoztak rá az eredeti magyar közzétevő, az Exopolitika Magyarország előtt.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Ide írhattok bármilyen üzenetet és hozzászólást!

📌Tucker Carlson teljes interjúja Vlagyimir Putyinnal magyar felirattal - Videó

Legfrissebb fontos YouTube-videó

Flickr Képalbum - Karikatúrák

Israel War in Cartoons 12

Legolvasottabb cikkek az elmúlt 1 évben

Külön ROVAT