Párhuzamos állam alakult ki az általános korrupció nyomán - Az elmúlt 10 év legjelentősebb híre - ALTERNATÍV HÍREK

Elhallgatott és a főáramú médiából szándékosan kihagyott hírek oldala

Párhuzamos állam alakult ki az általános korrupció nyomán - Az elmúlt 10 év legjelentősebb híre

Share This


Párhuzamos állam alakult ki az általános korrupció nyomán

"Nyugodtan kijelenthetem, hogy alábbi:
AZ ELMÚLT TÍZ ÉV LEGJELENTŐSEBB HÍRE...
- írja Máté Tamás posztjában, amit változtatás nélkül közlök.

azaz fél híre, mert így olyan, mintha bejelentették volna, hogy hatalmas baleset történt, csak azt nem tennék hozzá, hogy hol... és ezáltal bebizonyosodott a napnál is fényesebben, hogy az újságírói szakma, mint olyan, megszűnt létezni Magyarországon és a köztájékoztatás nem ér már szinte egy lyukas garast sem. Bebizonyosodott, hogy ez a korábban olyan nagy tiszteletnek örvendő terület, mára szégyenteljes és lesajnált "foglalkozássá" lett, amit "művelője" jobban tesz, ha letagad, mert csak megvetést érdemel, hogy nem hagyta még abba magától és lelkiismeretlenül, zéró erkölcsi tartással vesz részt valami olyasmiben, ami nap, mint nap ténylegesen is iszonyatos és szinte jóvátehetetlen, visszafordíthatatlan károkat okoz hazánknak és a benne élő embereknek, a társadalom egészének.

"Párhuzamos állam" "kialakulásáról" beszélnek (mintha az államok csak úgy maguktól, természeti folyamat révén alakulnának, mint valami kőzet vagy az időjárás), amely kifejezést az Európai Parlament képviselői tették a Magyarországról(?) készített jelentésükben... de amely "állam" nevét sem ők, sem a média nem nevezik néven, mintha nem lenne neve (ami ugye elképzelhetetlen, hiszen minden államnak van neve) és azt sem mondják meg, hogy ki vagy kik hozták létre ezt a "párhuzamos államot", holott a médiaiskolák bármelyikében frissen végzett kezdőnek is ez lenne a legelső kérdése és csak a sorok közt is olvasni tudó tájékozottak sejthetik, hogy a "korrupciós" jelzővel összekapcsolva, ez nem jelölhet más "államot", mint a hazánk nevével megegyezően "Magyarország"-ra keresztelt bűnszervezetet, amit a Fidesz és a Jobbik képviselői, "ellenzéki" asszisztálás mellett hoztak -törvényellenesen, alkotmány-ellenes puccs és államcsíny keretében- létre 2011-2012 évek során.

A kérdés már csak annyi, hogy ez a párhuzamos és "korrupció" (azaz alkotmány-ellenes puccs és államcsíny) által "létrejött" állam tagja-e az Európai Uniónak, és ha nem, akkor az EU mégis milyen alapon utalta át részére azt a pénzt, ami a törvényes magyar államot, a Magyar Köztársaságot illette volna ill. illeti a mai napig is és amely pénzekhez immár lassan tíz éve nem jut hozzá, ezáltal felvetve az EU társtettesi felelősségét a Magyar Köztársaság megszállásában és ellehetetlenítésében (hiszen részletesen tájékoztatva lettek a kialakult alkotmány és államellenes helyzetről összefüggésben a tagság kérdésével már 2012 és 2015 során is, utóbbi esetben a Magyar Köztársaság Képviselete által).

A Magyar Köztársaság Képviselete (MKK) a tájékoztatás feladatát a mai napig ellátja, karöltve a Magyar Állam Tulajdonosainak Társulásával (MATT), ami társadalmi tulajdonba vette és újra működtetni kezdte a törvényes magyar államot, vagy pontosabban:
A Magyar Államot (Magyar Köztársaság), amely folyamatosan építi vissza és fel magát és várja tagjai közé vissza azokat a honfitársait, akik nem kívánnak ennek a "Magyarország" nevezetű diktatórikus "párhuzamos államnak" a megtévesztett és látszólagos állampolgárjaiként, rabszolgaként létezni a saját hazájukban, hanem emberi minőségükben tulajdonostársai kívánnak lenni a Magyar Államnak, amelynek TÖRVÉNYES, JOGÁLLAMI működését EGYÜTT, EGYSÉGBEN, népi alkotmányozás keretén belül kívánják maguk javára, békében a világ összes országával, meghatározni és amely jogot a nemzetközi jog is biztosít nekik, nekünk a népszuverenitás elve alapján, amely a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában kimondja:

"Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket."

Ehhez az egyezségokmányhoz a törvényes magyar állam 1976-ban csatlakozott.
Az államok közötti baráti kapcsolatok és együttműködés az ENSZ Alapokmányának megfelelő nemzetközi jogi elveiről szóló 1970. évi közgyűlési nyilatkozat összefoglalta a népek önrendelkezési jogának fontosabb aspektusait. A nyilatkozat értelmében „minden állam köteles tartózkodni minden olyan kényszerítő magatartástól, amely megfosztaná az érintett népeket az önrendelkezéshez való joguktól, illetve a szabadságtól és függetlenségtől.” 

Az ilyen kényszerrel szembeni ellenállás során a népnek joga van az Alapokmány céljainak és elveinek megfelelően támogatást keresni és kapni.

A Magyar Köztársaság Képviselete megalakulását követően, 2015-ben első és legfontosabb feladatának tartotta, a nép közérdekére való hivatkozással, az ENSZ megfelelő szerveinek értesítését, sőt, 2018 során indítványozta a Biztonsági Tanács összehívását is a kialakult állam és alkotmányos válság kapcsán, sajnos érdemi választ egyik esetben sem kapott, sem az ENSZ-től, sem az Európai Unió szerveinek egyikétől sem. Keserű habként a tortán, még az elhíresült Sargentini-jelentés megtevője, Judith Sargentini, az Európai Parlament képviselője is elutasította a Magyar Köztársaság Képviselete alapítóinak fogadását, némileg ellentmondásos módon, bokros hivatali elfoglaltságaira hivatkozva egyszer és mindenkorra...

Ezek után némi halovány reménysugárnak látszódhat a kapcsolt videóban foglalt hír, de egy biztos: ha emberi jogokról és az ún. népekről van szó, a nemzetközi jog malmai iszonyat lassan őrölnek, ha őrölnek egyáltalán. 

"Természetesen" mára vajmi kevés illúziónk maradt, annak tekintetében, hogy a legfelsőbb nemzetközi döntéshozó szervek mennyire vannak összefonódva az ún. háttérhatalommal, de ahogy mondani szokás: amíg lehet, a törvényes utat be kell járni és meg kell előlegezni, annál is inkább, hiszen a saját fegyverükkel: a nemzetközi jogra való hivatkozással történik minden, ami ez esetben -bármennyire is ellentmondásos- de minket is véd. Még."

A posztot írta és forrás: Máté Tamás / ATV

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Ide írhattok bármilyen üzenetet és hozzászólást!

📌Tucker Carlson teljes interjúja Vlagyimir Putyinnal magyar felirattal - Videó

Legfrissebb fontos YouTube-videó

Flickr Képalbum - Karikatúrák

Israel War in Cartoons 12

Legolvasottabb cikkek az elmúlt 1 évben

Külön ROVAT